Organizujeme kurz: Systém telesných tekutín

Ďalší z kurzov pohybového systému Body-Mind Centering® je otvorený pre každého a nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti.
Termín: 15. – 21. september 2016.
Miesto: Bratislava
Viac info o kurze + prihláška

ENGLISH: Body–Mind Centering® Course The Fluid System

Inspiring for everybody. For those of us working with movement, with infants, children or adults (physiotherapists, teachers of dance, yoga and tai-chi, dance therapists) it can offer new approaches to functional and healthy movement as well as new ways of repatterning and therapy. This course does not require previous knowledge and is open for everyone. More info >>

Cvičenia pre deti od 3 mesiacov do 3 rokov

Začiatok jesenného cyklu
3. 10. 2016
Dĺžka trvania: 7 týždňov (plus 1 bonusový týždeň na náhrady)
Cena za kurz je 50 €, cena za cvičenia vo formáte malých skupín (deti do 6 mesiacov) 58 €.

Prihláste sa už teraz

Radi privítame aj rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami.

Vzdelávanie

Nadstavbový modul: Pohybové vzdelávanie pre malé deti

Kurz je zameraný na: vývinové špecifiká danej vekovej kategórie a spôsoby ich využitia pri práci s deťmi, veľa nápadov a inšpirácií pre vlastnú prácu a prehĺbenie skúsenostného prístupu k pohybu

Viac info o kurze

Pre deti so špeciálnymi potrebami

V rámci medzinárodného projektu SPARKS – Somatic Practices, Art and Creation for Special Needs (Somatické metódy, umenie a tvorivosť pre špeciálne potreby) sme organizovali Medzinárodné tvorivé stretnutie pre profesionálov pracujúcich v oblasti starostlivosti o deti a dospelých so špeciálnymi potrebami.

Viac info o SPARKS

Kedy na individuálnu konzultáciu

Ak Vás zaujíma optimálny vývin dieťatka a chcete ho podporiť.
Dieťatko je predčasne narodené (skôr ako v 38. týždni), išlo o komplikovaný pôrod, vyskytli sa zdravotné komplikácie po narodení.
Dieťatko je nepokojné, má problémy so spánkom, jedlom, nechce byť na brušku či v inej polohe.
Ak Vám konzultáciu u nás odporučí lekár.

Viac o individuálnych konzultáciách

Kurz Kreatívneho tanca pre deti

Spoznávanie svojho tela prostredníctvom tanca, pohybových hier, improvizácie, relaxačných a rytmických cvičení. S deťmi budeme rozvíjať tvorivosť a expresivitu. Tanec pre deti 4 – 5 rokov ponúkame v stredu 16:00 – 17:00. Cena za kurz je 40 €.

Jesenný cyklus 8 hodín začína 5. 10. 2016.

Viac o Kreatívnom tanci pre deti

ENGLISH: Body – Mind Centering® (BMC®)

Body-Mind Centering® is an integrated and embodied approach to movement, the body and consciousness.
Read more about BMC® courses organized by Babyfit