Môžete nás podporiť 2% z Vašich daní. Viac info o 2%. ĎAKUJEME!

Cvičenia pre deti od 3 mesiacov do 6 rokov

Jarný cyklus začína 20. 4. (pondelok). Dĺžka trvania: 6 týždňov (plus 1 bonusový týždeň na náhrady). Cena kurzu: 44 €, cena za cvičenia vo formáte malých skupín (deti do 6 mesiacov) 52 €.

Prihláste sa aj počas kurzu

Radi privítame aj rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami.

Aktuálny rozvrh cvičení s deťmi

Vzdelávanie

 

Ponúkame cyklus Základného vzdelávania BabySoma®, pre profesionálov pracujúcich s deťmi (pedagógovia MŠ, ZŠ, taneční pedagógovia, učitelia telesnej výchovy a pod.), pre záujemcov o prácu s deťmi ako aj pre laickú verejnosť (všetkých, ktorých zaujíma telo, pohyb a sebapoznávanie).

Viac info o kurze Vzdelávanie BabySoma®.

Pre deti so špeciálnymi potrebami

V rámci medzinárodného projektu SPARKS – Somatic Practices, Art and Creation for Special Needs (Somatické metódy, umenie a tvorivosť pre špeciálne potreby) sme organizovali Medzinárodné tvorivé stretnutie pre profesionálov pracujúcich v oblasti starostlivosti o deti a dospelých so špeciálnymi potrebami.

Viac info o SPARKS

Kedy na individuálnu konzultáciu

Ak Vás zaujíma optimálny vývin dieťatka a chcete ho podporiť.
Dieťatko je predčasne narodené (skôr ako v 38. týždni), išlo o komplikovaný pôrod, vyskytli sa zdravotné komplikácie po narodení.
Dieťatko je nepokojné, má problémy so spánkom, jedlom, nechce byť na brušku či v inej polohe.
Ak Vám konzultáciu u nás odporučí lekár.

Viac o individuálnych konzultáciách

Body – Mind Centering® (BMC®)

Body-Mind Centering® is an integrated and embodied approach to movement, the body and consciousness.
Read more about BMC® courses organized by Babyfit