Cvičenia pre deti od 3 mesiacov do 3 rokov

Začiatok zimného cyklu
23. 1. 2017
Dĺžka trvania: 7 týždňov (plus 1 bonusový týždeň na náhrady)
Cena za kurz je 50 €, cena za cvičenia vo formáte malých skupín (deti do 6 mesiacov) 58 €.

Prihláste sa už terazRozvrh hodín

Radi privítame aj rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami.

Vzdelávanie

Základný modul BabySoma®: Vývin pohybu v prvom roku života

Pre koho: nielen pre profesionálov, ktorí pracujú s deťmi (pedagógovia MŠ, ZŠ, taneční pedagógovia, učitelia TV, …), ale aj pre laickú verejnosť a všetkých, ktorých zaujíma telo, pohyb a sebapoznávanie

Kurz začíname 3. 2. 2017

Prihláste sa už terazViac info o kurze

Pre deti so špeciálnymi potrebami

V rámci medzinárodného projektu SPARKS – Somatic Practices, Art and Creation for Special Needs (Somatické metódy, umenie a tvorivosť pre špeciálne potreby) sme organizovali Medzinárodné tvorivé stretnutie pre profesionálov pracujúcich v oblasti starostlivosti o deti a dospelých so špeciálnymi potrebami.

Viac info o SPARKS

Kedy na individuálnu konzultáciu

Ak Vás zaujíma optimálny vývin dieťatka a chcete ho podporiť.
Dieťatko je predčasne narodené (skôr ako v 38. týždni), išlo o komplikovaný pôrod, vyskytli sa zdravotné komplikácie po narodení.
Dieťatko je nepokojné, má problémy so spánkom, jedlom, nechce byť na brušku či v inej polohe.
Ak Vám konzultáciu u nás odporučí lekár.

Viac o individuálnych konzultáciách

Kurz Kreatívneho tanca pre deti

Spoznávanie svojho tela prostredníctvom tanca, pohybových hier, improvizácie, relaxačných a rytmických cvičení. S deťmi budeme rozvíjať tvorivosť a expresivitu. Tanec pre deti 4 – 5 rokov ponúkame v stredu 16:00 – 17:00. Cena za kurz je 40 €.

Jesenný cyklus 8 hodín začína 5. 10. 2016.

Viac o Kreatívnom tanci pre deti

ENGLISH: Body – Mind Centering® (BMC®)

Body-Mind Centering® is an integrated and embodied approach to movement, the body and consciousness.
Read more about BMC® courses organized by Babyfit