Barion Pixel
Preskočiť na obsah

Cvičenia s deťmi

Základom práce s deťmi v Babyfite, o.z. je metodika pohybového prístupu Babysoma®. Aktivity a činnosti na hodine podporujú vyvážený psychomotorický vývin dieťaťa. Spolu s rodičmi pozorujeme a stimulujeme schopnosti a zručnosti, ktorými sú deti prirodzene vybavené. Veľa sa rozprávame o tom, ako vývin prebieha, ktoré sú dôležité míľniky a ako postupovať, keď sa vývin odchýli od optimálneho postupu.

Hlavnými zásadami pri vytváraní vhodného pohybového prostredia pre deti sú POZOROVANIE, PODPORA, ROVNOVÁHA, KOMFORT.

Skupinové pohybové cvičenia v Babyfite sú určené deťom od 3 mesiacov do troch rokov.

Cvičebná hodina trvá 60 minút a striedajú sa počas nej časti aktívnejšie s oddychovými. Je prispôsobená vekovej kategórii detí – aktuálnej fáze ich pohybového vývoja, ako aj možnostiam ich vnímania, záujmu a zamerania pozornosti.

Cvičenie všetkých vekových skupín je rozdelené na niekoľko častí – pokojnejšia časť na zemi, cvičenia a tance v priestore, práca s fitloptami, inými pomôckami, voľná hra a pod. Využívame detské riekanky, pesničky, krátke rozprávky aj reprodukovanú hudbu.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že cvičenia sú zamerané na postupné uvedomovanie si vlastného tela, získanie predstavy o jeho fungovaní a rozširovanie jeho možností ako u detí tak i u rodičov.

Na našich stretnutiach ponúkame rôzne aktivity a cvičenia, ale neočakávame, že všetky deti sa hneď a naraz zapoja a budú robiť, len to, čo je určené. Výsledok pozorovania a učenia sa dieťatka nemusíme vidieť hneď na konkrétnej hodine, ale možno neskôr aj doma. Na druhej strane je veľmi dôležité, aby sa i rodičia do aktivít zapojili a vlastným príkladom motivovali záujem dieťatka.

Orientačné rozdelenie detí podľa veku:

Vek 3 – 6 mesiacov: žabky

Vek 7 – 10 mesiacov: jašteričky

Vek 11 – 19 mesiacov: mačičky

Vek  20 – 36 mesiacov: opičky

V našich skupinách ešte máme podskupiny podľa veku a štádia pohybového vývinu.

Maximálny počet detí v skupine je 11.

V rámci skupinových cvičení kladieme veľký dôraz na bezpečnosť – ako pri cvičení s pomôckami či hračkami, tak aj medzi deťmi. Viac sa dozviete v Organizačných zásadách, ktoré dostanete pred nástupom na cvičenie.

Na cvičenie si treba priniesť prezúvky pre seba i dieťatko, pohodlné oblečenie a pre bábätká do jedného roka aj deku a bavlnenú plienku.