Nervový systém (Kurz pohybového systému Body-Mind Centering®)

Pre koho je kurz určený

Je vhodný pre každého, koho zaujíma objavovanie svojho tela, jeho funkčnej ale aj expresívnej stránky. Ľudia pracujúci s pohybom (fyzioterapeuti, učitelia jogy, tai –chi, taneční pedagógovia, taneční terapeuti) môžu v tomto kurze nájsť nové pohľady na problematiku funkčného a zdravého pohybu, ale aj spôsobov rehabilitácie či terapie. Nové informácie a vzťah k systému tekutín môže priniesť aj terapeutom psychosomatických disciplín a jemných dotykových techník.

Tento kurz nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti a je otvorený pre každého. Môžete ho absolvovať jednotlivo alebo v kombinácii s ďalšími BMC® kurzami v ktoromkoľvek licencovanom BMC® programe.

Kde sa koná a ako dlho trvá kurz

Miesto: Priestor Špirála (OD Budúcnosť), Drieňová 40, Bratislava – Ružinov.

Termín: 15. – 22. september 2017, 7 dní, počas kurzu je jeden deň voľný. Výučba začína o 8.30 a končí o cca 18.00, obedná prestávka je 1,45 hodiny. Presný rozvrh dostanete v prvom dni kurzu.

O čom je kurz

Kurz Nervový systém v prístupe Body-Mind Centering® ponúka unikátnu šancu ponoriť sa do skúmania tohto systému zážitkovým spôsobom.

Skúsenosť sa najskôr objaví na bunkovej úrovni. Nervový systém je registračným systémom tela. Zaznamenáva skúsenosti a zoraďuje ich do vzorcov. Neskôr si dokáže skúsenosť znovu vyvolať a pozmeniť ju prepojením so vzorcami iných skúseností.

Nervový systém je posledný, ktorý vie, ale keď už raz vie – stáva sa hlavným kontrolným centrom psychofyzických procesov. Môže iniciovať získavanie nových skúseností prostredníctvom tvorivosti a hry. Nervový systém podporuje ostražitosť, myšlienky, presnosť koordinácie a vytvára percepčnú základňu, z ktorej vnímame a komunikujeme s našim vnútorným a vonkajším svetom.

Tento kurz sa venuje:

  • Skúsenostnému spoznávaniu a rozlišovaniu organizácie nervového systému: centrálny / periférny, somatický / autonómny, senzorický / motorický
  • Rozlišovaniu a integrácii enterického nervového systému čreva, parasympatických a sympatických dráh a somatických nervov z pohľadu psychofyzickej perspektívy
  • Posúdeniu a uvoľňovaniu blokád v nervových dráhach (mozog a miecha, autonómne nervy, hlavné somatické a autonómne pletence a ich periférne dráhy)
  • Porozumeniu princípu presmerovania nervových dráh a spôsobov jeho uvoľnenia
  • Skúmaniu rovnováhy autonómneho nervového systému ako pokojnej podpory pre zámerný pohyb
  • Skúmaniu toho, ako zámerný pohyb poskytuje rámec pre prejavy autonómneho pohybu

Vyučovací jazyk
Kurz je vedený v anglickom jazyku. Počas kurzu bude k dispozícii slovenský preklad, zabezpečený osobou kvalifikovanou v systéme BMC®.

Pedagógovia: certifikovaní učitelia BMC® – Walburga Glatz (Nemecko), Férenc Kálman (Maďarsko), Gerlind Schweppe (Nemecko).

Cena: 750 Eur, pre obyvateľov krajín východnej Európy poskytujeme zľavu 20 % – znížená cena je 600 Eur. Po individuálnej dohode je možná aj platba na splátky. Cena kurzu nezahŕňa ubytovanie, poplatok za domáce úlohy a poistenie.

Prihláška na kurz Nervový systém

Vaše meno (povinné)

Váš e-mail (povinné)

Poznámka

Následne vám vaše miesto potvrdíme a zašleme ďalšie informácie.