Babyfit – vzdelávame v oblasti vývinového pohybu od 2004

Prázdninové hravé stretnutia

Ponúkame inšpiratívny čas v podnetnom prostredí, aktivity a hry s pesničkami ušité na mieru aktuálneho záujmu Vašich detí pod vedením certifikovaného pedagóga.
Pre koho: max 5 detí od 3 mesiacov do 3 rokov
Kedy: júl, august – 3 stretnutia v rámci týždňa
Cena: 33 € / dieťa za 3 stretnutia
Kde: Priestor Špirála v Ružinove, Športcentrum Amélia v Karlovej Vsi

» Prihlasovanie: babyfit@babyfit.sk, 0905 521 925

Ponúkame aktivity s dieťatkom vo veku 2 – 12 mesiacov na podporu pohybového vývinu. Stretávať sa budeme raz do týždňa v rámci 4-týždenného cyklu, v skupinke po max. 4 deti. Stretnutie bude trvať 45 min.
Viac info a prihlásenie »

Jednorazové stretnutia pre deti vo veku 1 – 3 roky, v malých skupinkách (2 – 3 deti – môžete si sformovať vlastnú skupinku), stretnutie bude trvať 45 min. Prinesieme Vám pohybové inšpirácie na doma, s pesničkami, riekankami, tipmi na hry.
Viac info a prihlásenie »

Jednorazové stretnutia pre deti vo veku 3 – 6 rokov, v malých skupinkách (5 detí – môžete si sformovať vlastnú skupinku), stretnutie bude trvať 45 min. Prinesieme Vám pohybové inšpirácie na doma, s pesničkami, riekankami, tipmi na hry.
Viac info a prihlásenie »

Dve stretnutia po 1-1,5 hod Vám prinesú podporu v prvých spoločných chvíľach s bábätkom. Budeme sa venovať psychomotorickému vývinu pred a po narodení a zručnostiam pri narábaní s bábätkom (dotyk, zdvíhanie, nosenie, hra).
Viac info a prihlásenie »


ONLINE hodiny sú aj pre nás novinkou.
Ako sa nám v nich darí, ako dokážeme zdieľať naše skúsenosti a profesionálnu odbornosť
aj vo chvíľach, kedy je osobná cesta k iným odborníkom nemožná,
ako sa vzájomná inšpirácia a nadšenie prenáša aj medzi zoomovými okienkami …

Prečítajte si naše skúsenosti a zamyslenia

Prístup Body-Mind Centering® ako cesta k svojmu telu
ochutnávka vybraných tém a spôsobov práce pod vedením Anky Sedlačkovej, certifikovanej BMC® učiteľky
Témy stretnutí:
1. Zmysly a vnímanie/ systém telesných tekutín, Základné neurocelulárne vzorce – BNP
2. Kostrový a orgánový systém
3. Embryologický vývin – nervový systém
4. Endokrínny systém/ väzy a fascie
Ochutnávka znamená z každého iba trošku, ale ak Vám zachutí, môžete pokračovať naplno v septembri.

Milí naši priaznivci, tešíme sa z Vášho záujmu o naše aktivity, v týchto dňoch je to pre nás veľmi podporné. Žijeme neustále meniacu sa dobu, kedy je ťažké plánovať vopred. Snažíme sa reflektovať to, čo je v danej chvíli logisticky možné a zdravotne bezpečné. Ponúkame Vám aktivity, ktoré Vám prinesú radosť, inšpiráciu a podporu pri vnímaní vývinu Vašich detí a aj svojho vlastného pohybu.

Poradňa vývinového pohybu

V poradni online alebo osobne sa stretnete s certifikovaným Pedagógom vývinového pohybu, ktorý vám pomôže porozumieť pohybovým prejavom Vášho dieťatka a ponúkne možnosti podpory formou vhodného narábania a pohybových hier. Viac o poradni

Vzdelávanie

Kurz BMC®: Systém väzov a fascií

Pre koho je kurz určený: vhodný pre každého so záujmom o objavovanie svojho tela, jeho funkčnej ale aj expresívnej stránky. Ľudia pracujúci s pohybom (fyzioterapeuti, učitelia jogy, tai–chi, taneční pedagógovia, taneční terapeuti) môžu v tomto kurze nájsť nové pohľady na problematiku funkčného a zdravého pohybu, ale aj spôsobov rehabilitácie či terapie. Nové informácie a vzťah k systému väzov a fascií môže priniesť aj terapeutom psychosomatických disciplín a jemných dotykových techník.
Kurz nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti a je otvorený pre každého. Môžete ho absolvovať jednotlivo alebo v kombinácii s ďalšími BMC® kurzami v ktoromkoľvek licencovanom BMC® programe.
Miesto: Priestor Špirála (OD Budúcnosť), Drieňová 40, Bratislava – Ružinov
Termín: 5. – 12. september 2021 (7 dní)
Viac info o kurze

EN version:
The Ligamentous and Fascial System

More info

Základný modul BabySoma®: Vývin pohybu v prvom roku života.

Termín: upresníme.
Pre koho: nielen pre profesionálov, ktorí pracujú s deťmi (pedagógovia: taneční, MŠ, ZŠ; učitelia TV, …), ale aj pre laickú verejnosť a tých, ktorých zaujíma telo, pohyb a sebapoznávanie.
Viac info o kurze

Ponúkame 3 webináre o podpore pohybu detí

Séria webinárov z januára 2021, teraz prístupná vo forme video záznamov, zameraných na porozumenie a podporu pohybu dieťaťa aj v domácom prostredí.
Pre koho: pre rodičov detí do troch rokov a ostatných záujemcov o vývinový pohyb
Pripravili: Anka Sedlačková a Angelika Kováčová
Témy: Pohyb v priestore, Pohyb v tele a Pohyb v čase 
Dĺžka každej časti: cca 75 min. Cena celej série je 35 €. Pre inšpiráciu si pozrite záznam z úvodného bezplatného stretnutia k sérii webinárov

Získať prístup k video záznamom

Pre deti so špeciálnymi potrebami

V rámci medzinárodného projektu SPARKS – Somatic Practices, Art and Creation for Special Needs (Somatické metódy, umenie a tvorivosť pre špeciálne potreby) sme organizovali Medzinárodné stretnutie profesionálov z oblasti starostlivosti o deti a dospelých so špeciálnymi potrebami. Viac info o SPARKS

Body-Mind Centering® is an integrated and embodied approach to movement, the body and consciousness.
Read more about BMC®
Body-Mind Centering®, BMC®, and logo are registered service marks of Bonnie Bainbridge Cohen.