Babyfit - vzdelávame v oblasti vývinového pohybu od 2004

Séria webinárov zameraných na porozumenie a podporu pohybu dieťaťa aj v domácom prostredí.
Pre koho: pre rodičov detí do troch rokov a ostatných záujemcov o vývinový pohyb
Pripravili: Anka Sedlačková a Angelika Kováčová
Termíny vždy v stredu o 17.00 (zaregistrovaní dostanú video záznam z každého webinára):
   13.1. 2021 Pohyb v priestore
   20.1. 2021 Pohyb v tele
   27.1. 2021 Pohyb v čase

Predpokladaná dĺžka každej časti: 75 min. Cena celej série je 35 €.

Záznam z úvodného bezplatného stretnutia k sérii webinárov

vo veku 2 – 6 mesiacov Vám ponúkne aktivity s dieťatkom na podporu pohybového vývinu
Stretávať sa budeme raz do týždňa v rámci 4-týždenného cyklu, v skupinke po max.4 deti, stretnutie bude trvať 45 min.

jednorazové stretnutia pre deti vo veku 1 – 3 roky, v malých skupinkách (2 – 3 deti – môžete si sformovať vlastnú skupinku), stretnutie bude trvať 45 min. Prinesieme Vám pohybové inšpirácie na doma, s pesničkami, riekankami, tipmi na hry.

dve stretnutia po 1-1,5 hod Vám prinesú podporu v prvých spoločných chvíľach s bábätkom. Budeme sa venovať psychomotorickému vývinu pred a po narodení a zručnostiam pri narábaní s bábätkom (dotyk, zdvíhanie, nosenie, hra).

V poradni online alebo osobne sa stretnete s certifikovaným Pedagógom vývinového pohybu, ktorý vám pomôže porozumieť pohybovým prejavom Vášho dieťatka a ponúkne možnosti podpory formou vhodného narábania a pohybových hier.

Základný modul BabySoma®: Vývin pohybu v prvom roku života

Termín: upresníme
Pre koho: nielen pre profesionálov, ktorí pracujú s deťmi (pedagógovia: taneční, MŠ, ZŠ; učitelia TV, …), ale aj pre laickú verejnosť a tých, ktorých zaujíma telo, pohyb a sebapoznávanie.

Milí naši priaznivci, tešíme sa z Vášho záujmu o naše aktivity, v týchto dňoch je to pre nás veľmi podporné. Žijeme neustále meniacu sa dobu, kedy je ťažké plánovať vopred. Snažíme sa reflektovať to, čo je v danej chvíli logisticky možné a zdravotne bezpečné. Ponúkame Vám aktivity, ktoré Vám prinesú radosť, inšpiráciu a podporu pri vnímaní vývinu Vašich detí a aj svojho vlastného pohybu.

Pre deti so špeciálnymi potrebami

V rámci medzinárodného projektu SPARKS – Somatic Practices, Art and Creation for Special Needs (Somatické metódy, umenie a tvorivosť pre špeciálne potreby) sme organizovali Medzinárodné stretnutie profesionálov z oblasti starostlivosti o deti a dospelých so špeciálnymi potrebami.

ENGLISH: Body – Mind Centering® (BMC®)

Body-Mind Centering® is an integrated and embodied approach to movement, the body and consciousness.
Read more about BMC® courses organized by Babyfit