Cvičenia pre deti od 3 mesiacov do 3 rokov

Jesenný cyklus začal 23. 9. 2019. Na niektoré skupinky sa ešte môžete prihlásiť.

Prihlásiť saViac info o cvičeniach

Radi privítame aj rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami.

Vzdelávanie

Základný modul BabySoma®: Vývin pohybu v prvom roku života

Termín: 8. – 10. november 2019, 13. – 15. december 2019
Pre koho: nielen pre profesionálov, ktorí pracujú s deťmi (pedagógovia: taneční, MŠ, ZŠ; učitelia TV, …), ale aj pre laickú verejnosť a tých, ktorých zaujíma telo, pohyb a sebapoznávanie.

Prihláste sa už teraz
Viac info o kurze

Pre deti so špeciálnymi potrebami

V rámci medzinárodného projektu SPARKS – Somatic Practices, Art and Creation for Special Needs (Somatické metódy, umenie a tvorivosť pre špeciálne potreby) sme organizovali Medzinárodné stretnutie profesionálov z oblasti starostlivosti o deti a dospelých so špeciálnymi potrebami.

Viac info o SPARKS

Poradňa vývinového pohybu

V poradni sa stretnete s certifikovaným Pedagógom vývinového pohybu
(IDME – Infant Developmental Movement Educator) pohybového systému Body-Mind Centering®, ktorý vám pomôže porozumieť pohybovým prejavom Vášho dieťatka a ponúkne možnosti podpory formou vhodného narábania a pohybových hier.

Viac o poradni

Kreatívny tanec pre deti 3 – 5 rokov

Hodiny sú určené pre tých, ktorí si chcú spoločne s dieťatkom užiť tanec, slobodu pohybu, svoje telo, priestor na vyjadrenie svojich emócií prostredníctvom tanca, pohybových hier, improvizácie, rytmických a relaxačných cvičení.
Viac o Kreatívnom tanci pre deti

ENGLISH: Body – Mind Centering® (BMC®)

Body-Mind Centering® is an integrated and embodied approach to movement, the body and consciousness.
Read more about BMC® courses organized by Babyfit