Barion Pixel
Preskočiť na obsah

Babyfit – vzdelávame v oblasti vývinového pohybu

Body-Mind Centering® Course:
The Basic Neurocellular Patterns

8 – 15 July 2024, Bratislava, Slovakia

The development of these patterns in humans parallels the evolutionary development of movement through the animal kingdom. The Basic Neurocellular Patterns are the words of our movement. They are the building blocks for the phrases and sentences of our activities. They also establish a base for our perceptual relationships (including body image and spatial orientation) and for our learning and communication.
The BNP are one of the foundations of Body-Mind Centering® and are interwoven with the Embodied Anatomy (body-systems material) in later courses. The BNP have extensive application in the areas of movement and psychophysical expression. Done in sequences, the BNP can also form the basis for a deep and ongoing personal movement practice.
The course can be inspiring for everybody. For those of us working with movement, with infants, children or adults (physiotherapists, teachers of dance, yoga and tai-chi, dance therapists) it can offer new approaches to functional and healthy movement as well as new ways of repatterning and therapy.

This course does not require previous knowledge and is open for everyone. It can be taken individually or combined with other BMC® courses at any licensed BMC® program. Read more about BMC® course.

If you want to register, contact us by phone: 00421 905 713 314 (Anka Sedlackova), 00421 905 521 025 (Angelika Kovacova) or email angelika@babyfit.sk

Body-Mind Centering® is an integrated and embodied approach to movement, the body and consciousness.
Body-Mind Centering®, BMC®, and logo are registered service marks of Bonnie Bainbridge Cohen.

Kurz pohybového systému Body-Mind Centering®: Základné neurocelulárne vzorce

8. – 15. júl 2024, Bratislava

Kurz Základné neurocelulárne vzorce patrí medzi 4 vývinové kurzy, ktoré sú súčasťou certifikačného programu Infant Developmental Movement Educator / IDME (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) a tiež Somatic Movement Educator – SME (Pedagóg somatického pohybu). Môžete ho absolvovať aj samostatne.
Vo vývine základných neurocelulárnych vzorcov u ľudí nájdeme paralely s evolučným vývinom pohybu v živočíšnej ríši. Tieto vzorce tvoria slová nášho pohybu. Sú stavebnými kameňmi pre frázy a vety našich aktivít. Vytvárajú základ pre vzťahy nášho vnímania (vrátane telesného obrazu a priestorovej orientácie) a tiež pre naše učenie sa a komunikáciu.

Kurz je vhodný pre každého, koho zaujíma objavovanie svojho tela, jeho funkčnej ale aj expesívnej stránky.
Ľudia pracujúci s pohybom ( fyzioterapeuti, učitelia jogy, tai –chi, taneční pedagógovia, taneční terapeuti) môžu v tomto kurze nájsť nové pohľady na problematiku funkčného a zdravého pohybu, ale aj spôsobov rehabilitácie či terapie. Nové informácie a vzťah k základným pohybovým organizáciám môže priniesť aj terapeutom psychosomatických disciplín a jemných dotykových techník.

Tento kurz nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti a je otvorený pre každého. Môžete ho absolvovať jednotlivo alebo v kombinácii s ďalšími BMC® kurzami v ktoromkoľvek licencovanom BMC® programe. Viac o BMC® kurze.

Ak sa chcete prihlásiť, rozmýšľate o účasti a máte viac otázok, neváhajte a kontaktujte nás na angelika@babyfit.sk, 0905 713 314, 0905 521 925

Body-Mind Centering® is an integrated and embodied approach to movement, the body and consciousness.
Body-Mind Centering®, BMC®, and logo are registered service marks of Bonnie Bainbridge Cohen.


Hravé stretnutia pre deti a ich rodičov s Angelikou Kováčovou


Hravé stretnutia sú zamerané na deti vo veku od 3 mesiacov do 3 rokov. Stretnutie
trvá 45 minút a ponúka Vám inšpiratívny čas v podnetnom prostredí, aktivity a hry s
pesničkami ušité na mieru aktuálneho záujmu a naladenia Vašich detí. Je to pre Vás
príležitosť pozorovať reakcie Vášho dieťatka v rôznych pohybových aj spoločenských
situáciách, s podporou pedagóga môžete viac porozumieť jeho pohybovým stratégiám,
správaniu napr. reakciám na zmeny. Menší počet detí umožňuje prihliadať na
individuálne potreby Vášho dieťatka aj pri začleňovaní sa do kolektívu. Venujeme sa
témam ako je význam dotyku pri podpore pohybového vývinu, postupnosť, časovanie
a vzťahy v támci vývinového pohybu a ďalšie. Je to príležitosť pozorovať deti a
rozmanitosť toho, ako sa vývin prejavuje.


Pre koho: max 8 detí od 3 do 36 mesiacov
Kedy: jedno stretnutie do týždňa podľa aktuálneho rozvrhu, cyklus piatich stretnutí
Cena: 55 € za cyklus piatich stretnutí
Kde: Priestor Špirála v Ružinove (Bratislava)

» Prihlasovanie a podrobnejšie info: angelika@babyfit.sk, 0905 521 925
Vzdelávanie BabySoma®


Vývin pohybu v prvom roku života – východisko neskoršieho vnímania a učenia

Aktuálny termín – dva víkendy 24.-25. február 2024 a 16.-17. marec 2024 a dve podporné online stretnutia


Pre koho: Pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi aj s dospelými a zaujímajú sa o
celostný prístup k telu cez pohyb a dotyk – ako napríklad učitelia, taneční, špeciálni
pedagógovia, tréneri, terapeuti pracujúci s dotykom a pohybom, tí, čo sa venujú
celostným pohybovým praktikám ako napr. joge, taiči. Tiež pre tých, ktorých zaujíma
sebapoznávanie cez pohybové skúmanie a skúsenosť a vnímanie vývinových míľnikov,
ktoré sú v rôznych formách neustále prítomné v našom bytí.Štruktúra a termíny kurzu:
Úvodné online stretnutie, streda 21. február 2024, 19.00-20.15
Úvodné víkendové stretnutie, 24.-25. február 2024
Podporné online stretnutie, streda 6. marec 2024, 19.00-20.15
Záverečné víkendové stretnutie, 16. – 17. marec 2024

Miesto prezenčných stretnutí kurzu: Bratislava, priestor Špirála, Drieňova 40 (OC Budúcnosť)

Cena kurzu: 400 EUR (v cene je zahrnutá účasť na praktických hodinách, odborných prednáškach, online stretnutiach a odborné materiály). Ak by Vám úvahy o účasti komplikovali finančné otázky – ozvite sa nám. Pre rodičov detí so špeciálnymi potrebami poskytujeme zľavu vo výške 100 Eur.

Ak sa na kurz chcete prihlásiť – ozvite sa nám a zašleme vám prihlášku a praktické informácie. Kontaktovať nás môžete na: angelika@babyfit.sk a 0905 521 925 a 0905 713 314.

» Viac o kurze a prihláška

Poradňa vývinového pohybu

V poradni online alebo osobne sa stretnete s certifikovaným Pedagógom vývinového pohybu, ktorý vám pomôže porozumieť pohybovým prejavom Vášho dieťatka a ponúkne možnosti podpory formou vhodného narábania a pohybových hier. Viac o poradni

Ponúkame 3 webináre o podpore pohybu detí

Séria webinárov z januára 2021, teraz prístupná vo forme video záznamov, zameraných na porozumenie a podporu pohybu dieťaťa aj v domácom prostredí.
Pre koho: pre rodičov detí do troch rokov a ostatných záujemcov o vývinový pohyb
Pripravili: Anka Sedlačková a Angelika Kováčová
Témy: Pohyb v priestore, Pohyb v tele a Pohyb v čase 
Dĺžka každej časti: cca 75 min. Cena celej série je 35 €. Pre inšpiráciu si pozrite záznam z úvodného bezplatného stretnutia k sérii webinárov

Získať prístup k video záznamom

Making Connections

VYTVÁRANIE SPOJENÍ BMC® A ROZMANITOSŤ SCHOPNOSTÍ

TÝŽDEŇ WORKSHOPOV PRE RODIČOV, TERAPEUTOV, PEDAGÓGOV A OSTATNÝCH PROFESIONÁLOV S ANKOU SEDLAČKOVOU A THOMASOM GREILOM

11. – 16. NOVEMBER 2023, BRATISLAVA

Týždeň naplnený učením, výmenou skúseností a vzájomným stretávaním, ktorý je súčasťou medzinárodného projektu MAKING CONNECTIONS, ktorý vznikol v roku 2019. Zameriava sa na rodiny s deťmi so zmenenými schopnosťami -na deti, rodičov, pedagógov a terapeutov. Centrálnou témou je presvedčenie, že skutočná (trvalá) zmena je možná jedine v konštelácii vzťahov okolo dieťaťa, spolupráca dokáže tieto zmeny prepojiť tak, aby podporili dieťa a jeho rodinu.
To je dôvod, prečo sa projekt nezameriava iba na deti s postihom alebo so psychofyzickou krehkosťou, ale na všetkých, ktorí majú s nimi osobné i profesionálne vzťahy. Making Connections ponúka priestor pre spoznávanie a ocenenie zručností zúčastnených, ako aj pre vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov.

Viac info: angelika@babyfit.sk, 0905 521 925

Vo februári sme urobili dva rozhovory s rodičmi Rebeky a Mateja, ktoré nájdete vo forme krátkych videí na kanáli Making Connections na YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLSytqZTJInw7R-WCl5Cia-SrVkioc3tdd