Babyfit – vzdelávame v oblasti vývinového pohybu

Letné hravé stretnutia

Venujeme sa témam ako je význam dotyku pri podpore pohybového vývinu, postupnosť, časovanie a vzťahy v támci vývinového pohybu a ďalšie. Je to príležitosť pozorovať deti a rozmanitosť toho, ako sa vývin prejavuje.
Pre koho: max 7 detí od 3 do 14 mesiacov
Kedy: dve stretnutia za týždeň vždy pondelok a streda; až do 17. augusta 2022
Cena: 22 € / týždeň (2 stretnutia)
Kde: Priestor Špirála v Ružinove

» Prihlasovanie a podrobnejšie info: angelika@babyfit.sk, 0905 521 925

Ponúkame aktivity s dieťatkom vo veku 2 – 12 mesiacov na podporu pohybového vývinu. Stretávať sa budeme raz do týždňa v rámci 4-týždenného cyklu, v skupinke po max. 4 deti. Stretnutie bude trvať 45 min.
Viac info a prihlásenie »

Dve stretnutia po 1-1,5 hod Vám prinesú podporu v prvých spoločných chvíľach s bábätkom. Budeme sa venovať psychomotorickému vývinu pred a po narodení a zručnostiam pri narábaní s bábätkom (dotyk, zdvíhanie, nosenie, hra).
Viac info a prihlásenie »


ONLINE hodiny sú aj pre nás novinkou.
Ako sa nám v nich darí, ako dokážeme zdieľať naše skúsenosti a profesionálnu odbornosť
aj vo chvíľach, kedy je osobná cesta k iným odborníkom nemožná,
ako sa vzájomná inšpirácia a nadšenie prenáša aj medzi zoomovými okienkami …

Prečítajte si naše skúsenosti a zamyslenia

Poradňa vývinového pohybu

V poradni online alebo osobne sa stretnete s certifikovaným Pedagógom vývinového pohybu, ktorý vám pomôže porozumieť pohybovým prejavom Vášho dieťatka a ponúkne možnosti podpory formou vhodného narábania a pohybových hier. Viac o poradni

Vzdelávanie

Základný modul BabySoma®: Vývin pohybu v prvom roku života – východisko neskoršieho vnímania a učenia

Termín: 2 víkendy 14.-15. máj a 11.-12. jún 2022 a 3 podporné online stretnutia
Pre koho: Pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi aj s dospelými a zaujímajú sa o celostný prístup k telu cez pohyb a dotyk – ako napríklad učitelia, taneční, špeciálni pedagógovia, tréneri, terapeuti pracujúci s dotykom a pohybom, tí, čo sa venujú celostným pohybovým praktikám ako napr. joge, taiči. Tiež pre tých, ktorých zaujíma sebapoznávanie cez pohybové skúmanie a skúsenosť a vnímanie vývinových míľnikov, ktoré sú v rôznych formách neustále prítomné v našom bytí.
Viac info o kurze a prihláška

Ponúkame 3 webináre o podpore pohybu detí

Séria webinárov z januára 2021, teraz prístupná vo forme video záznamov, zameraných na porozumenie a podporu pohybu dieťaťa aj v domácom prostredí.
Pre koho: pre rodičov detí do troch rokov a ostatných záujemcov o vývinový pohyb
Pripravili: Anka Sedlačková a Angelika Kováčová
Témy: Pohyb v priestore, Pohyb v tele a Pohyb v čase 
Dĺžka každej časti: cca 75 min. Cena celej série je 35 €. Pre inšpiráciu si pozrite záznam z úvodného bezplatného stretnutia k sérii webinárov

Získať prístup k video záznamom

Lokálne vytváranie spojení / Vytváranie spojení lokálne

Série prezenčných aj online stretnutí zamerané na somatický pohyb a terapiu pre deti so špeciálnymi potrebami
Z perspektívy pohybového prístupu Body-Mind Centering®


Pedagogické vedenie: Anna Sedlačková, BMC® Practitioner a Teacher, Thomas Greil, BMC® Practitioner a Teacher
Asistujú: Angelika Kováčová, IDME, Marta Ollé, IDME, Saška Streitová, IDME a SME, Oli Silvásiová, IDME
Podrobnejšie informácie: napíšte nám na angelika@babyfit.sk

Rodiny detí so špeciálnymi potrebami čelia mnohým výzvam, vo všeobecnosti aj každý deň. “Vytváranie spojení” znamená podporu napredovania dieťaťa, starostlivosti rodičov a opatrovateľov o dieťa, ako aj o seba samých, ktorá podporuje širokú škálu procesov učenia sa, od mikropohybov po pohyb do priestoru, od neuro-svalovej organizácie až po rozprávanie, vstávanie a chôdzu. Kombinuje štrukturálny prístup pracujúci s rôznymi systémami tela (ako sú orgány alebo fascie) so senzorickou integráciou a funkčným nastavením nervovo-svalového systému.

Making Connections / Vytváranie spojení oslovuje deti, rodičov, pedagógov a terapeutov myšlienkou, že zmena sa musí udiať v celom systéme, nie len v jednej časti. A iba spoluprácou sa tieto zmeny môžu stať trvalými. Tento lokálny projekt nadväzuje na sériu desiatich medzinárodných online stretnutí, ktoré ponúkli porozumenie prístupu Body-Mind Centering® v práci s deťmi so špeciálnymi potrebami. V tom budeme pokračovať a viesť účastníkov pri skúmaní svojich tiel v pohybe a dotyku, s konkrétnymi aplikáciami pre rodičov na podporu dieťaťa pri každodenných činnostiach, praktickými aktivitami a tým, ako môžu terapeuti podporiť schopnosti dieťaťa. Postupne plánujeme sériu troch stretnutí na špecifické témy.
Stretnutia sú otvorené pre všetkých záujemcov, najmä pre rodičov, pedagógov, terapeutov, ďalších odborníkov a somatických terapeutov (BMC® a ďalších). Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti.

Pohybový prístup Body-Mind Centering® je jemný, neinvazívny, stimulujúci viac než požadujúci. Pracuje veľmi špecificky s každým dieťaťom. BMC® nenúti, ale zapája, interaguje a hľadá spôsob, ako podnietiť vlastnú zvedavosť a záujem dieťaťa. BMC® podporuje samostatné učenie, stimulujúce, nezávislé od schopností dieťaťa, proces objavovania. Vždy berie do úvahy celú osobnosť a plne zahŕňa proces každého dieťaťa a jeho opatrovateľov, rodičov a rodiny. Prístup Body-Mind Centering® je založený na štúdiu vývinu človeka z perspektívy stelesnenia a skúmania, na základe vlastnej skúsenosti každého z nás: Život, od počatia po chôdzu, od embryonálnych štádií po anatómiu a fyziológiu dospelých.

Anka Sedlačková

Vyučuje tanec na KTT HTF VŠMU. Dlhé roky spolupracuje s umelcami z Európy a USA. Získala niekoľko umeleckých stáží, najvýznamnejšie bolo Fulbrightove štipendium v r. 2002. Od roku 2000 sa venuje štúdiu systému BMC®, v ktorom absolvovala programy IDME, SME, BMC®Practitioner a BMC® Teacher. V roku 2004 založila spolu s Angelikou Kováčovou občianske združenie Babyfit. Dlhé roky pracuje s kojencami a deťmi so špeciálnymi potrebami a ich rodinami. Pravidelne publikuje v časopise Tanec, vedie odborné vzdelávanie v oblasti vývinového pohybu BabySoma a v roku 2019 začala vyučovať v Certifikovanom programe BMC® v Bratislave. Prednášala vo Francúzsku, Českej republike, v USA a v Japonsku.

Pre deti so špeciálnymi potrebami

V rámci medzinárodného projektu SPARKS – Somatic Practices, Art and Creation for Special Needs (Somatické metódy, umenie a tvorivosť pre špeciálne potreby) sme organizovali Medzinárodné stretnutie profesionálov z oblasti starostlivosti o deti a dospelých so špeciálnymi potrebami. Viac info o SPARKS

Body-Mind Centering® is an integrated and embodied approach to movement, the body and consciousness.
Read more about BMC®
Body-Mind Centering®, BMC®, and logo are registered service marks of Bonnie Bainbridge Cohen.