Barion Pixel
Preskočiť na obsah

Babyfit – vzdelávame v oblasti vývinového pohybu

Hravé stretnutia pre deti a ich rodičov

Hravé stretnutia sú zamerané na deti vo veku od 3 mesiacov do 3 rokov. Stretnutie
trvá 45 minút a ponúka Vám inšpiratívny čas v podnetnom prostredí, aktivity a hry s
pesničkami ušité na mieru aktuálneho záujmu a naladenia Vašich detí. Je to pre Vás
príležitosť pozorovať reakcie Vášho dieťatka v rôznych pohybových aj spoločenských
situáciách, s podporou pedagóga môžete viac porozumieť jeho pohybovým stratégiám,
správaniu napr. reakciám na zmeny. Menší počet detí umožňuje prihliadať na
individuálne potreby Vášho dieťatka aj pri začleňovaní sa do kolektívu. Venujeme sa
témam ako je význam dotyku pri podpore pohybového vývinu, postupnosť, časovanie
a vzťahy v támci vývinového pohybu a ďalšie. Je to príležitosť pozorovať deti a
rozmanitosť toho, ako sa vývin prejavuje.


Pre koho: max 7 detí od 3 do 36 mesiacov
Kedy: jedno stretnutie do týždňa podľa aktuálneho rozvrhu, cyklus piatich stretnutí
Cena: 55 € za cyklus piatich stretnutí
Kde: Priestor Špirála v Ružinove (Bratislava)

» Prihlasovanie a podrobnejšie info: angelika@babyfit.sk, 0905 521 925

Poradňa vývinového pohybu

V poradni online alebo osobne sa stretnete s certifikovaným Pedagógom vývinového pohybu, ktorý vám pomôže porozumieť pohybovým prejavom Vášho dieťatka a ponúkne možnosti podpory formou vhodného narábania a pohybových hier. Viac o poradni

Vzdelávanie – Základný modul BabySoma®

Vývin pohybu v prvom roku života – východisko neskoršieho vnímania a učenia

Termín: 2 víkendy 28. – 29. január a 4. – 5. marec 2023 a 3 podporné online stretnutia
Pre koho: Pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi aj s dospelými a zaujímajú sa o
celostný prístup k telu cez pohyb a dotyk – ako napríklad učitelia, taneční, špeciálni
pedagógovia, tréneri, terapeuti pracujúci s dotykom a pohybom, tí, čo sa venujú
celostným pohybovým praktikám ako napr. joge, taiči. Tiež pre tých, ktorých zaujíma
sebapoznávanie cez pohybové skúmanie a skúsenosť a vnímanie vývinových míľnikov,
ktoré sú v rôznych formách neustále prítomné v našom bytí.

» Viac o kurze a prihláška

Making Connections

VYTVÁRANIE SPOJENÍ BMC® A ROZMANITOSŤ SCHOPNOSTÍ

TÝŽDEŇ WORKSHOPOV PRE RODIČOV, TERAPEUTOV, PEDAGÓGOV A OSTATNÝCH PROFESIONÁLOV S ANKOU SEDLAČKOVOU A THOMASOM GREILOM

6. – 12. FEBRUÁR 2023, BRATISLAVA

Týždeň naplnený učením, výmenou skúseností a vzájomným stretávaním, ktorý je súčasťou medzinárodného projektu MAKING CONNECTIONS, ktorý vznikol v roku 2019. Zameriava sa na rodiny s deťmi so zmenenými schopnosťami -na deti, rodičov, pedagógov a terapeutov. Centrálnou témou je presvedčenie, že skutočná (trvalá) zmena je možná jedine v konštelácii vzťahov okolo dieťaťa, spolupráca dokáže tieto zmeny prepojiť tak, aby podporili dieťa a jeho rodinu.
To je dôvod, prečo sa projekt nezameriava iba na deti s postihom alebo so psychofyzickou krehkosťou, ale na všetkých, ktorí majú s nimi osobné i profesionálne vzťahy. Making Connections ponúka priestor pre spoznávanie a ocenenie zručností zúčastnených, ako aj pre vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov.

Viac info: angelika@babyfit.sk, 0905 521 925

Kurz pohybového systému Body-Mind Centering®

Systém telesných tekutín

11. – 17. júl 2023, v Priestore Špirála, Drieňova 40, Bratislava


Tekutiny zabezpečujú transportný systém v tele. Sú východiskom prítomnosti a transformácie, poskytujú základ pre komunikáciu a regulujú dynamiku vyvažovania aktivity a kľudu, napätia a uvoľnenia. Vlastnosti každej tekutiny súvisia s rôznou kvalitou pohybu, dotyku, hlasu a stavu mysle. Vstupovať do týchto vzťahov môžeme prostredníctvom aspektov pohybu, stavov mysle alebo anatomického a fyziologického fungovania.
Kurz Systému telesných tekutín v prístupe Body – Mind Centering® ponúka unikátnu šancu ponoriť sa do skúmania tohto systému zážitkovým spôsobom.
Je vhodný pre každého, koho zaujíma objavovanie svojho tela, jeho funkčnej ale aj expesívnej stránky.
Ľudia pracujúci s pohybom (fyzioterapeuti, učitelia jogy, tai –chi, taneční pedagógovia, taneční terapeuti) môžu v tomto kurze nájsť nové pohľady na problematiku funkčného a zdravého pohybu, ale aj spôsobov rehabilitácie či terapie. Nové informácie a vzťah k systému tekutín môže priniesť aj terapeutom psychosomatických disciplín a jemných dotykových techník.

Tento kurz nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti a je otvorený pre každého. Môžete ho absolvovať jednotlivo alebo v kombinácii s ďalšimi BMC® kurzami v ktoromkoľvek licencovanom BMC® programe.

A Body-Mind Centering® course:

The Fluid System

11 – 17 July 2023, Bratislava, Slovakia

The fluids are the transportation system of the body. They underlie presence and transformation, set the ground for basic communication, and mediate the dynamics of flow between rest and activity, tension and relaxation. The characteristics of each fluid relate to a different quality of movement , touch, voice, and state of mind. These relationships can be approached from the aspects of movement, mind states, or from anatomical and physiological functioning.
Fluid System course in the approach of Body – Mind Centering® offers a unique chance to dive into an experiential exploring of your body, its functions and expressiveness.
It can be inspiring for everybody. For those of us working with movement, with infants, children or adults (physiotherapists, teachers of dance, yoga and tai-chi, dance therapists) it can offer new approaches to functional and healthy movement as well as new ways of repatterning and therapy.

This course does not require previous knowledge and is open for everyone. It can be taken individually or combined with other BMC® courses at any licensed BMC® program to become a Somatic Movement Educator (SME).

Ponúkame 3 webináre o podpore pohybu detí

Séria webinárov z januára 2021, teraz prístupná vo forme video záznamov, zameraných na porozumenie a podporu pohybu dieťaťa aj v domácom prostredí.
Pre koho: pre rodičov detí do troch rokov a ostatných záujemcov o vývinový pohyb
Pripravili: Anka Sedlačková a Angelika Kováčová
Témy: Pohyb v priestore, Pohyb v tele a Pohyb v čase 
Dĺžka každej časti: cca 75 min. Cena celej série je 35 €. Pre inšpiráciu si pozrite záznam z úvodného bezplatného stretnutia k sérii webinárov

Získať prístup k video záznamom

Body-Mind Centering® is an integrated and embodied approach to movement, the body and consciousness.
Read more about BMC®
Body-Mind Centering®, BMC®, and logo are registered service marks of Bonnie Bainbridge Cohen.