Babyfit – vzdelávame v oblasti vývinového pohybu

Jesenný cyklus hravých stretnutí

Ponúkame inšpiratívny čas v podnetnom prostredí, aktivity a hry s pesničkami ušité na mieru aktuálneho záujmu Vašich detí pod vedením certifikovaného pedagóga.
Pre koho: max 7 detí od 3 mesiacov do 3 rokov
Kedy: cyklus 4 stretnutí od 13. septembra / 1 stretnutie za týždeň
Cena: 44 €
Kde: Priestor Špirála v Ružinove, Športcentrum Amélia v Karlovej Vsi

» Prihlasovanie: angelika@babyfit.sk, 0905 521 925

Ponúkame aktivity s dieťatkom vo veku 2 – 12 mesiacov na podporu pohybového vývinu. Stretávať sa budeme raz do týždňa v rámci 4-týždenného cyklu, v skupinke po max. 4 deti. Stretnutie bude trvať 45 min.
Viac info a prihlásenie »

Dve stretnutia po 1-1,5 hod Vám prinesú podporu v prvých spoločných chvíľach s bábätkom. Budeme sa venovať psychomotorickému vývinu pred a po narodení a zručnostiam pri narábaní s bábätkom (dotyk, zdvíhanie, nosenie, hra).
Viac info a prihlásenie »


ONLINE hodiny sú aj pre nás novinkou.
Ako sa nám v nich darí, ako dokážeme zdieľať naše skúsenosti a profesionálnu odbornosť
aj vo chvíľach, kedy je osobná cesta k iným odborníkom nemožná,
ako sa vzájomná inšpirácia a nadšenie prenáša aj medzi zoomovými okienkami …

Prečítajte si naše skúsenosti a zamyslenia

Prístup Body-Mind Centering® ako cesta k svojmu telu
ochutnávka vybraných tém a spôsobov práce pod vedením Anky Sedlačkovej, certifikovanej BMC® učiteľky
Témy stretnutí:
1. Zmysly a vnímanie/ systém telesných tekutín, Základné neurocelulárne vzorce – BNP
2. Kostrový a orgánový systém
3. Embryologický vývin – nervový systém
4. Endokrínny systém/ väzy a fascie
Ochutnávka znamená z každého iba trošku, ale ak Vám zachutí, môžete pokračovať naplno v septembri.

Milí naši priaznivci, tešíme sa z Vášho záujmu o naše aktivity, v týchto dňoch je to pre nás veľmi podporné. Žijeme neustále meniacu sa dobu, kedy je ťažké plánovať vopred. Snažíme sa reflektovať to, čo je v danej chvíli logisticky možné a zdravotne bezpečné. Ponúkame Vám aktivity, ktoré Vám prinesú radosť, inšpiráciu a podporu pri vnímaní vývinu Vašich detí a aj svojho vlastného pohybu.

Poradňa vývinového pohybu

V poradni online alebo osobne sa stretnete s certifikovaným Pedagógom vývinového pohybu, ktorý vám pomôže porozumieť pohybovým prejavom Vášho dieťatka a ponúkne možnosti podpory formou vhodného narábania a pohybových hier. Viac o poradni

Vzdelávanie

Kurz BMC®: Systém väzov a fascií

Pre koho je kurz určený: vhodný pre každého so záujmom o objavovanie svojho tela, jeho funkčnej ale aj expresívnej stránky. Ľudia pracujúci s pohybom (fyzioterapeuti, učitelia jogy, tai–chi, taneční pedagógovia, taneční terapeuti) môžu v tomto kurze nájsť nové pohľady na problematiku funkčného a zdravého pohybu, ale aj spôsobov rehabilitácie či terapie. Nové informácie a vzťah k systému väzov a fascií môže priniesť aj terapeutom psychosomatických disciplín a jemných dotykových techník.
Kurz nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti a je otvorený pre každého. Môžete ho absolvovať jednotlivo alebo v kombinácii s ďalšími BMC® kurzami v ktoromkoľvek licencovanom BMC® programe.
Miesto: Priestor Špirála (OD Budúcnosť), Drieňová 40, Bratislava – Ružinov
Termín: september 2022 (7 dní)
Viac info o kurze

EN version:
The Ligamentous and Fascial System

More info

Základný modul BabySoma®: Vývin pohybu v prvom roku života.

Termín: upresníme.
Pre koho: nielen pre profesionálov, ktorí pracujú s deťmi (pedagógovia: taneční, MŠ, ZŠ; učitelia TV, …), ale aj pre laickú verejnosť a tých, ktorých zaujíma telo, pohyb a sebapoznávanie.
Viac info o kurze

Ponúkame 3 webináre o podpore pohybu detí

Séria webinárov z januára 2021, teraz prístupná vo forme video záznamov, zameraných na porozumenie a podporu pohybu dieťaťa aj v domácom prostredí.
Pre koho: pre rodičov detí do troch rokov a ostatných záujemcov o vývinový pohyb
Pripravili: Anka Sedlačková a Angelika Kováčová
Témy: Pohyb v priestore, Pohyb v tele a Pohyb v čase 
Dĺžka každej časti: cca 75 min. Cena celej série je 35 €. Pre inšpiráciu si pozrite záznam z úvodného bezplatného stretnutia k sérii webinárov

Získať prístup k video záznamom

Lokálne vytváranie spojení / Vytváranie spojení lokálne

Workshop somatického pohybu a terapie pre deti so špeciálnymi potrebami
Z perspektívy pohybového prístupu Body-Mind Centering®

9. – 10. október 2021, Priestor Špirála, Bratislava
Workshop vedie: Anna Sedlačková, BMC® Practitioner a Teacher
Asistujú: Angelika Kováčová, IDME, Marta Ollé, IDME, Saška Streitová, IDME a SME, Oli Silvásiová, IDME
Cena: 110 Eur, zľavnená cena pre účastníkov online série Making Connections – 80 Eur (ak Vám v úvahách o účasti bránia finančné otázky, ozvite sa nám)
Prihlásiť sa môžete do 25. septembra 2021 mailom na angelika@babyfit.sk (z hľadiska organizácie nám pomôže ak svoj záujem o účasť vyjadríte čo najskôr).

Rodiny detí so špeciálnymi potrebami čelia mnohým výzvam, vo všeobecnosti aj každý deň. “Vytváranie spojení” znamená podporu napredovania dieťaťa, starostlivosti rodičov a opatrovateľov o dieťa, ako aj o seba samých, ktorá podporuje širokú škálu procesov učenia sa, od mikropohybov po pohyb do priestoru, od neuro-svalovej organizácie až po rozprávanie, vstávanie a chôdzu. Kombinuje štrukturálny prístup pracujúci s rôznymi systémami tela (ako sú orgány alebo fascie) so senzorickou integráciou a funkčným nastavením nervovo-svalového systému.

Making Connections / Vytváranie spojení oslovuje deti, rodičov, pedagógov a terapeutov myšlienkou, že zmena sa musí udiať v celom systéme, nie len v jednej časti. A iba spoluprácou sa tieto zmeny môžu stať trvalými. Tento lokálny projekt nadväzuje na sériu desiatich medzinárodných online stretnutí, ktoré ponúkli porozumenie prístupu Body-Mind Centering® v práci s deťmi so špeciálnymi potrebami. V tom budeme pokračovať a viesť účastníkov pri skúmaní svojich tiel v pohybe a dotyku, s konkrétnymi aplikáciami pre rodičov na podporu dieťaťa pri každodenných činnostiach, praktickými aktivitami a tým, ako môžu terapeuti podporiť schopnosti dieťaťa. Postupne plánujeme sériu troch stretnutí na špecifické témy.
Stretnutia sú otvorené pre všetkých záujemcov, najmä pre rodičov, pedagógov, terapeutov, ďalších odborníkov a somatických terapeutov (BMC® a ďalších). Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti.

Pohybový prístup Body-Mind Centering® je jemný, neinvazívny, stimulujúci viac než požadujúci. Pracuje veľmi špecificky s každým dieťaťom. BMC® nenúti, ale zapája, interaguje a hľadá spôsob, ako podnietiť vlastnú zvedavosť a záujem dieťaťa. BMC® podporuje samostatné učenie, stimulujúce, nezávislé od schopností dieťaťa, proces objavovania. Vždy berie do úvahy celú osobnosť a plne zahŕňa proces každého dieťaťa a jeho opatrovateľov, rodičov a rodiny. Prístup Body-Mind Centering® je založený na štúdiu vývinu človeka z perspektívy stelesnenia a skúmania, na základe vlastnej skúsenosti každého z nás: Život, od počatia po chôdzu, od embryonálnych štádií po anatómiu a fyziológiu dospelých.

Anka Sedlačková

Vyučuje tanec na KTT HTF VŠMU. Dlhé roky spolupracuje s umelcami z Európy a USA. Získala niekoľko umeleckých stáží, najvýznamnejšie bolo Fulbrightove štipendium v r. 2002. Od roku 2000 sa venuje štúdiu systému BMC®, v ktorom absolvovala programy IDME, SME, BMC®Practitioner a BMC® Teacher. V roku 2004 založila spolu s Angelikou Kováčovou občianske združenie Babyfit. Dlhé roky pracuje s kojencami a deťmi so špeciálnymi potrebami a ich rodinami. Pravidelne publikuje v časopise Tanec, vedie odborné vzdelávanie v oblasti vývinového pohybu BabySoma a v roku 2019 začala vyučovať v Certifikovanom programe BMC® v Bratislave. Prednášala vo Francúzsku, Českej republike, v USA a v Japonsku.

Pre deti so špeciálnymi potrebami

V rámci medzinárodného projektu SPARKS – Somatic Practices, Art and Creation for Special Needs (Somatické metódy, umenie a tvorivosť pre špeciálne potreby) sme organizovali Medzinárodné stretnutie profesionálov z oblasti starostlivosti o deti a dospelých so špeciálnymi potrebami. Viac info o SPARKS

Body-Mind Centering® is an integrated and embodied approach to movement, the body and consciousness.
Read more about BMC®
Body-Mind Centering®, BMC®, and logo are registered service marks of Bonnie Bainbridge Cohen.