Kreatívny tanec pre deti 3 – 5 rokov

Hodiny sú určené pre tých, ktorí si chcú spoločne s dieťatkom užiť tanec, slobodu pohybu, svoje telo, priestor na vyjadrenie svojich emócií prostredníctvom tanca, pohybových hier, improvizácie, rytmických a relaxačných cvičení.
Viac o Kreatívnom tanci pre deti

Cvičenia pre deti od 3 mesiacov do 3 rokov

Jesenný cyklus začal 1. 10. 2018. Ešte sa môžte pridať.

Prihláste sa už terazPozrite si rozvrh hodín

Radi privítame aj rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami.

Vzdelávanie

Základný modul BabySoma®: Vývin pohybu v prvom roku života

Kedy: 19. – 21. októbra 2018 s pokračovaním 30. novembra – 2. decembra 2018
Pre koho: nielen pre profesionálov, ktorí pracujú s deťmi (pedagógovia: taneční, MŠ, ZŠ; učitelia TV, …), ale aj pre laickú verejnosť a tých, ktorých zaujíma telo, pohyb a sebapoznávanie.

Prihláste sa už terazViac info o kurze

Pre deti so špeciálnymi potrebami

V rámci medzinárodného projektu SPARKS – Somatic Practices, Art and Creation for Special Needs (Somatické metódy, umenie a tvorivosť pre špeciálne potreby) sme organizovali Medzinárodné stretnutie profesionálov z oblasti starostlivosti o deti a dospelých so špeciálnymi potrebami.

Viac info o SPARKS

Poradňa vývinového pohybu

V poradni sa stretnete s certifikovaným Pedagógom vývinového pohybu
(IDME – Infant Developmental Movement Educator) pohybového systému Body-Mind Centering®, ktorý vám pomôže porozumieť pohybovým prejavom Vášho dieťatka a ponúkne možnosti podpory formou vhodného narábania a pohybových hier.

Viac o poradni

Kurz pohybového systému Body–Mind Centering®: Svalový systém

ponúka unikátnu šancu ponoriť sa do skúmania tohto systému zážitkovým spôsobom.
Je vhodný pre každého, koho zaujíma objavovanie svojho tela, jeho funkčnej ale aj expresívnej stránky. Ľudia pracujúci s pohybom (tanečníci, fyzioterapeuti, učitelia jogy, tai–chi, taneční pedagógovia, taneční terapeuti) môžu v tomto kurze nájsť nové pohľady na tvorivosť, problematiku funkčného a zdravého pohybu, ale aj na spôsoby rehabilitácie či terapie. Nové informácie a vzťah k svalovému systému môže priniesť aj terapeutom psychosomatických disciplín a jemných dotykových techník.
Tento kurz nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti a je otvorený pre každého.

Viac info a prihláška na kurz

ENGLISH: Body–Mind Centering® Course The Muscular System

Inspiring for everybody. For those of us working with movement, with infants, children or adults (physiotherapists, teachers of dance, yoga and tai-chi, dance therapists) it can offer new approaches to functional and healthy movement as well as new ways of repatterning and therapy. This course does not require previous knowledge and is open for everyone.

More info about course >>

ENGLISH: Body – Mind Centering® (BMC®)

Body-Mind Centering® is an integrated and embodied approach to movement, the body and consciousness.
Read more about BMC® courses organized by Babyfit