Cvičenia pre rodičov s deťmi

Pridajte sa k nám na letných cvičeniach pre rodičov s deťmi.
Najbližšie začíname v pondelok 27. 7., letný kurz trvá týždeň, ponúkame Vám tri stretnutia. V priestore Špirála, Drieňová 40, Ružinov – BA.

Viac info o letných cvičeniach + prihláška

Jesenný cyklus cvičení začíname v septembri.
Prihláste sa už teraz

Poradňa vývinového pohybu

V poradni sa stretnete s certifikovaným Pedagógom vývinového pohybu (IDME – Infant Developmental Movement Educator) pohybového systému Body-Mind Centering®, ktorý vám pomôže porozumieť pohybovým prejavom Vášho dieťatka a ponúkne možnosti podpory formou vhodného narábania a pohybových hier.

Viac o poradni

Vzdelávanie

Základný modul BabySoma®: Vývin pohybu v prvom roku života

Termín: jeseň 2020 (dátum bude upresnený)
Pre koho: nielen pre profesionálov, ktorí pracujú s deťmi (pedagógovia: taneční, MŠ, ZŠ; učitelia TV, …), ale aj pre laickú verejnosť a tých, ktorých zaujíma telo, pohyb a sebapoznávanie.

Prihláste sa už teraz
Viac info o kurze

Pre deti so špeciálnymi potrebami

V rámci medzinárodného projektu SPARKS – Somatic Practices, Art and Creation for Special Needs (Somatické metódy, umenie a tvorivosť pre špeciálne potreby) sme organizovali Medzinárodné stretnutie profesionálov z oblasti starostlivosti o deti a dospelých so špeciálnymi potrebami.

Viac info o SPARKS

Kurz Skúsenostná anatómia v pohybe

Pedagogicky ho vedie Mgr. art. Anna Sedlačková, ArtD., certifikovaný učiteľ Body-Mind Centering® (BMC®). Kurz je pre všetkých, ktorí sa zaoberajú pohybom: tanečníkov, športovcov, učiteľov, lektorov jogy a pod. Predchádzajúce skúsenosti s BMC® nie sú nevyhnutné.
Náplň kurzu:
• skúsenostné skúmanie kostrového a svalového systému prostredníctvom pohybu a dotyku
• stelesnenie kostí, kĺbov a svalov
• práca s vybranými princípmi fungovania kostí, kĺbov a svalov z perspektívy prístupu Body-Mind Centering®.

Viac o kurze Skúsenostná anatómia

Workshop somatického pohybu a terapie pre deti so špeciálnymi potrebami

Babyfit vás pozýva na medzinárodné vzdelávacie stretnutie: Vytváranie spojení – workshop somatického pohybu a terapie pre deti so špeciálnymi potrebami z perspektívy pohybového prístupu Body-Mind Centering®

Ciele workshopu:
– Ponúknuť skúsenosti s vývinovými štádiami a procesmi na vlastnom tele
– Predstaviť dynamický model práce s kojencami/dojčatami a s deťmi so špeciálnymi potrebami a ich rodinami
– Pochopiť dôležitosť dotyku pri vývine a zmene
– Pochopiť význam starostlivosti a ohľaduplného dotyku
– Pracovať prostredníctvom hry a stimulácie
– Ako využiť zmysly na stimulovanie zvedavosti dieťaťa a jeho zmyslu pre objavovanie
– Získať základné porozumenie využitia princípov pohybu a dotyku

Viac o Workshope somatického pohybu a terapie

ENGLISH: Body – Mind Centering® (BMC®)

Body-Mind Centering® is an integrated and embodied approach to movement, the body and consciousness.
Read more about BMC® courses organized by Babyfit