Cenník

Cena za kurz:

  • Cvičenia pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov: za celý cyklus … 58 €; cena individuálnej hodiny … 9 €, (cena za dvojičky je 1,5-násobok – 87 €)
  • Cvičenia pre deti od 3 mesiacov do 6 mesiacov vo formáte malých skupín: za celý cyklus … 67 €, cena individuálnej hodiny … 10 €, (cena za dvojičky je 1,5-násobok – 100 €)

Prihlásiť sa dá aj počas kurzu (samozrejme iba ak bude v danej lokalite voľné miesto).

Dĺžka trvania: 7 týždňov (plus 1 bonusový týždeň na náhrady … január – marec 2020)

Každá skupina cvičí raz do týždňa 60 minút. V skupinách je maximálne 11 detí, snažíme sa o približne rovnaký vek (čím sú deti menšie, tým je menšie i vekové rozpätie). Cyklus trvá 10 týždňov. Máme 3 cykly cvičení: jesenný (koniec septembra – začiatok decembra), zimný (polovica januára – marec), jarný (apríl – začiatok júna) – rozdelenie na mesiace je orientačné, vždy termíny aktualizujeme.