FAQ – časté otázky

Chcem sa prihlásiť na cvičenie s deťmi. Ako?

Ak ste ešte k nám nechodili, stačí odoslať prihlášku. Obratom Vám zašleme potvrdenie o zaradení do databázy záujemcov. Potom Vás kontaktujeme, keď máme voľné miesto vo vekovej kategórii Vášho dieťaťa. Ak sa Vám neozývame, znamená to, že Vám zatiaľ nemôžeme ponúknuť miesto na cvičení.
Ak navštevujete kurz cvičení v Babyfite, môžete sa prednostne prihlásiť priamo na hodine u pedagóga.

Údaje pre platbu

Číslo účtu: 2627070087/1100, Tatra Banka, IBAN: SK4011000000002627070087
Variabilný symbol: vyberte podľa navštevovanej skupiny z rozvrhu
Dôležité – do poznámky uveďte priezvisko dieťatka

Chcela by som cvičiť v inom termíne. Dá sa?

Každá skupina cvičí raz do týždňa 60 minút. Rozvrh je aktualizovaný pre každý cyklus cvičení. Vo všeobecnosti platí, že bábätká (3 – 11 mesiacov) cvičia obvykle medzi 12.00 a 14.00, deti vo veku 12 – 24 mesiacov o 9.30 a deti staršie ako 24 mesiacov o 10.45. Tento rozpis môže mať odchýlky spôsobené počtom skupín a možnosťami priestoru. Snažíme sa rešpektovať spánkový režim konkrétnych vekových skupín, ale nie vždy môžeme vyhovieť každému …

Čo so sebou na cvičenie?

Prineste si prezuvky pre seba i dieťatko, pohodlné oblečenie a pre bábätká do jedného roka aj deku a bavlnenú plienku.

Ako vyzerá cvičenie pre rôzne vekové skupiny?

Základom práce s deťmi v Babyfite je metodika pohybového prístupu Babysoma®. Aktivity a činnosti na hodine podporujú vyvážený psychomotorický vývin dieťaťa. Spolu s rodičmi pozorujeme a stimulujeme schopnosti a zručnosti, ktorými sú deti prirodzene vybavené. Veľa sa rozprávame o tom, ako vývin prebieha, ktoré sú dôležité míľniky a ako postupovať, keď sa vývin odchýli od optimálneho postupu.
Cvičenie všetkých vekových skupín je rozdelené na niekoľko častí – pokojnejšia časť na zemi, cvičenia a tance v priestore, práca s fitloptami, inými pomôckami, voľná hra a pod. Využívame detské riekanky, pesničky, krátke rozprávky aj reprodukovanú hudbu.