Ponúkame vzdelávacie programy:

• vyvinuté Babyfitom

Vzdelávanie BabySoma®

Odborné semináre zamerané na využitie  pohybu a dotyku pre  deti so špeciálnymi potrebami (v spolupráci so zahraničnými odborníkmi)

Príležitostné vzdelávanie – workshopy so zameraním na špecifiká psychomotorického vývinu v prvom roku života, v prípade záujmu rôznych organizácií

• organizované v spolupráci s The School of Body-Mind Centering®, USA

Kurzy pohybového systému Body-Mind Centering®,
Certifikačný program Infant Developmental Movement Educator (IDME),
Somatic Movement Educator (SME)

BMC – 1. Zmysly a vnímanie
BMC – 2. Základné neurologické vzorce
BMC – 3. Reflexy, vzpriamovacie reakcie, rovnovážne odozvy
BMC – 4. Ontogenetický vývin

IDME – 1
IDME – 2

SME