Barion Pixel
Preskočiť na obsah

Vzdelávanie

Kurz Skúsenostná anatómia v pohybe​

Pedagogicky ho vedie Mgr. art. Anna Sedlačková, ArtD., certifikovaný učiteľ Body-Mind Centering® (BMC®). Kurz je pre všetkých, ktorí sa zaoberajú pohybom: tanečníkov, športovcov, učiteľov, lektorov jogy a pod. Predchádzajúce skúsenosti s BMC® nie sú nevyhnutné.
Náplň kurzu:
• skúsenostné skúmanie kostrového a svalového systému prostredníctvom pohybu a dotyku
• stelesnenie kostí, kĺbov a svalov
• práca s vybranými princípmi fungovania kostí, kĺbov a svalov z perspektívy prístupu Body-Mind Centering®.


Viac o kurze

Workshop somatického pohybu a terapie pre deti so špeciálnymi potrebami​

Medzinárodné vzdelávacie stretnutie: Vytváranie spojení –  z perspektívy pohybového prístupu Body-Mind Centering®

Ciele workshopu:
– Ponúknuť skúsenosti s vývinovými štádiami a procesmi na vlastnom tele
– Predstaviť dynamický model práce s kojencami/dojčatami a s deťmi so špeciálnymi potrebami a ich rodinami


Viac o workshope

Ponúkame vzdelávacie programy

• vyvinuté Babyfitom

Vzdelávanie BabySoma®

Odborné semináre zamerané na využitie  pohybu a dotyku pre  deti so špeciálnymi potrebami (v spolupráci so zahraničnými odborníkmi)

Príležitostné vzdelávanie – workshopy so zameraním na špecifiká psychomotorického vývinu v prvom roku života, v prípade záujmu rôznych organizácií

• organizované v spolupráci s The School of Body-Mind Centering®, USA

Kurzy pohybového systému Body-Mind Centering®,
Certifikačný program Infant Developmental Movement Educator (IDME),
Somatic Movement Educator (SME)

BMC – 1. Zmysly a vnímanie
BMC – 2. Základné neurologické vzorce
BMC – 3. Reflexy, vzpriamovacie reakcie, rovnovážne odozvy
BMC – 4. Ontogenetický vývin

IDME – 1
IDME – 2

SME