Vzdelávanie BabySoma®

Po piatich ročníkoch kurzu Pohybové vzdelávanie pre deti predškolského veku (kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR v rozsahu 70 hodín), ktoré sme realizovali v období 2007 – 2013, sme sa rozhodli zúročiť získané skúsenosti a aktualizovať jeho štruktúru.