Barion Pixel
Preskočiť na obsah

Aktuálna ponuka

Babyfit ponúka odborný kurz zameraný na vývinové aspekty pohybu

Základný kurz Vzdelávanie BabySoma®: Vývin pohybu v prvom roku života – východisko neskoršieho vnímania a učenia

Kurz je zameraný na porozumenie a precítenie vybraných vývinových aspektov pohybu a pohybových prejavov v prvom roku života, na úlohu zmyslov vnímania v najrannejšom učení človeka. Spôsob výučby je založený na poznávaní najmä cez vlastnú pohybovú skúsenosť, čo nás prepája s našimi internými procesmi. Ranný vývin je základom vnímania, pohybu, orientácie v priestore a v čase, ale aj v spoločenských situáciách a určuje spôsoby našich životných a tvorivých stratégií.

Materiál kurzu obsahuje nasledujúce oblasti:

Úloha zmyslov a vnímania v rannom učení

Pohyb ako základ orientácie v čase a priestore

Základné pohybové organizácie pohybu a vnímania – Základné neurocelulárne vzorce tak, ako ich vníma pohybový prístup Body-Mind Centering®

Materiál kurzu je vhodný pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi aj s dospelými a zaujímajú sa o celostný prístup k telu cez pohyb a dotyk – ako napríklad učitelia, taneční, špeciálni pedagógovia, tréneri, terapeuti pracujúci s dotykom a pohybom, tí, čo sa venujú celostným pohybovým praktikám ako napr. joge, taiči.

Kurz je tiež vhodný pre tých, ktorých zaujíma sebapoznávanie cez pohybové skúmanie a skúsenosť a vnímanie vývinových míľnikov, ktoré sú v rôznych formách neustále prítomné v našom bytí.

Štruktúra a termíny kurzu:

Úvodné online stretnutie (termíny online stretnutí upresníme)
Úvodné víkendové stretnutie, 14. – 15. máj 2022

  1. Podporné online stretnutie
  2. Podporné online stretnutie

Záverečné víkendové stretnutie, 11. – 12. jún 2022

Miesto: Bratislava, Priestor Špirála, Drieňová 40 (OD Budúcnosť)

Cena kurzu: 300 EUR (v cene je zahrnutá účasť na praktických hodinách, odborných prednáškach, online stretnutiach a odborné materiály). Ak by Vám úvahy o účasti komplikovali finančné otázky – ozvite sa nám.

Prihláška

    Vaše meno (povinné)

    Váš e-mail (povinné)

    Poznámka (alebo Moja motivácia zúčastniť sa kurzu)

    Ak máte otázky, ozvite sa na: babyfit@babyfit.sk, 0905 713 314, 0905 521 925.