Organizujeme odborný kurz Vzdelávanie BabySoma®– základný modul: Vývin pohybu v prvom roku života – východisko neskoršieho vnímania a učenia

Termín: 8. – 10. november 2019, 13. – 15. december 2019 (2x 3-dňové celky, piatok, sobota a nedeľa, je potrebné absolvovať celých 6 dní kurzu)

Rozsah kurzu: 40 hodín výučby (6 dní) a individuálna práca

Miesto: Bratislava, Priestor Špirála, Drieňová 40 (OD Budúcnosť)

Cena: 250 EUR (v cene je zahrnutá účasť na praktických hodinách, odborných prednáškach a odborné materiály). V individuálnych prípadoch je možné dohodnúť splátkový kalendár.

Prihláška

Vaše meno (povinné)

Váš e-mail (povinné)

Poznámka (alebo Moja motivácia zúčastniť sa kurzu)

Ak máte otázky, ozvite sa na: babyfit@babyfit.sk, 0905 713 314, 0905 521 925.

 

Kurz vedú:

Mgr. Art. Anna Sedlačková Art.D., tanečný pedagóg na Katedre tanečnej tvorby VŠMU, ktorá sa venuje celostnému prístupu k človeku v umení a pohybovej terapii. Pracovala s významnými osobnosťami pohybovej terapie v USA, je držiteľkou certifikátu Body-Mind Centering Practitioner®, Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg detského vývinového pohybu) a Somatic Movement Educator metódy Body-Mind Centering®. Spolu s Angelikou Kováčovou založila občianske združenie Babyfit, ktoré sa už od roku 2004 venuje vzdelávaniu v oblasti vývinového pohybu dojčiat a malých detí.

Mgr.Art. Angelika Kováčová, absolventka VŠMU, tanečný pedagóg a manažér, je držiteľkou certifikátu Infant Developmental Movement Educator metódy Body-Mind Centering®. V roku 2004 s Annou Sedlačkovou založila občianske združenie Babyfit.

Mgr. Alexandra Streitová, PhD., absolventka FTVŠ UK, trénerský smer – športová kinantropológia, je držiteľkou certifikátu Infant Developmental Movement Educator a Somatic Movement Educator metódy Body-Mind Centering®. Učí v občianskom združení Babyfit od roku 2008.

RNDr. Marta Ollé, PhD., absolventka Prírodovedeckej fakulty UK, odbor genetika, je držiteľkou certifikátu Infant Developmental Movement Educator metódy Body-Mind Centering®. Učí v občianskom združení Babyfit od roku 2011.