Barion Pixel
Preskočiť na obsah

Dve percentá Vašich daní

Milí rodičia,

Opäť sa blíži čas daňových priznaní a možno sa budete rozhodovať, ktorú organizáciu podporiť 2% z Vašich daní.
Radi by sme Vás trochu inšpirovali a ponúkli Vám možnosť podporiť práve Babyfit.

Babyfit ako občianske združenie funguje už 14. rok a za tento čas sa nám aj vďaka Vašej podpore podarilo zrealizovať okrem cvičení pre rodičov s deťmi, ktoré navštevujete, aj množstvo vzdelávacích aktivít, ktoré sú určené tak pre profesionálov pracujúcich s deťmi ako aj pre záujemcov z radov širokej verejnosti. Našou činnosťou sa snažíme podporovať porozumenie a záujem o pohybový vývin detí a zároveň inšpirovať ľudí k hľadaniu radosti z pohybu.

Ďalšou oblasťou nášho záujmu je práca s deťmi so špeciálnymi potrebami a ich rodinami. Okrem individuálneho poradenstva organizujeme tvorivé stretnutia, workshopy a diskusie priamo pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami a tiež pre profesionálov pracujúcich v tejto oblasti. Zároveň vytvárame podmienky pre integráciu detí so špeciálnymi potrebami na skupinových cvičeniach.

Príspevok z 2% Vašich daní bude použitý na ďalšie vzdelávanie a prehĺbenie odbornosti našich pedagógov, prípravu odborných materiálov a tvorivé aktivity pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami.

Vopred Vám ďakujeme za podporu, nielen finančnú, pretože aj vďaka Vám a Vášmu záujmu má naša práca zmysel.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete.

Prajeme pekné dni a pozdravujeme,

za Babyfit tím: Anka Sedlačková a Angelika Kováčová

 

Dokumenty potrebné na darovanie 2% daní, ktoré sú určené pre zamestnancov:

Ak si podávate daňové priznanie samostatne (živnostníci, SZČO  a pod.), tu sú potrebné údaje na priame vpísanie:

Obchodné meno / Názov: Babyfit
Právna forma: občianske združenie
Majerníkova 10, 84105 Bratislava
IČO: 30796024

 

Pre zaujímavosť článok / rozhovor o našej práci, ktorý vyšiel v jednom zo starších čísel časopisu Dieťa: 1. časť článku o Babyfite a 2. časť článku o Babyfite