V poradni sa stretnete s certifikovaným Pedagógom vývinového pohybu (IDME – Infant Developmental Movement Educator) pohybového systému Body-Mind Centering®, ktorý vám pomôže porozumieť pohybovým prejavom Vášho dieťatka a ponúkne možnosti podpory formou vhodného narábania a pohybových hier.

Dohodnite si termín stretnutia prostredníctvom mailu poradna @ babyfit.sk alebo telefonicky 0905 610 255.

Kde stretnutie prebieha:

  • Priestor Špirála na Drieňovej 40 v Bratislave (dopravné spojenia: autobus č. 50, 66, 78, 96 – zastávka M. Hellu, električka c. 8, 9, 14 – zastávka Tomášikova); Štúdio je v objekte OD Budúcnosť, na prvom poschodí za pizzeriou doprava.
  • Centrum Babyhelp na Tbiliskej 6 v Bratislave (je sucastou zdravotneho strediska). Ma svoj vlastny vchod aj svoju oddelenu cakaren. Nemusite pouzit hlavny velky vchod, ale posledne vonkajsie dvere na budove vpravo od hlavneho vchodu. (dopravné spojenia – autom: pojdete po hlavnej vypadovke z BA na PK (Zitna), odbocite dolava hned za cintorinom na Detviansku (smer Hotel Baronka), potom prekrizujete elektrickovu trat a za nou odbocite hned na prvej odbocke doprava (Rustaveliho). Po Rustaveliho pojdete rovno a za Billou najdete odbocku doprava – Tbilisku. Po lavej strane je zdravotne stredisko, parkuje sa v prilahlych ulickach. MHD: autobus 56, 52, 65 – zastavka Tbiliska, autobus 59 – zastavka Puchovska, elektricka 3, 5, 7 – zastavka Puchovska).

Dĺžka stretnutia: 50 min

Cena: 30 €

S kým sa môžete v poradni stretnúť:

Anka Sedlačková – zakladateľka Babyfitu

Vzdelanie: VŠMU, pedagogika tanca

Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Kostrový systém, Telové tekutiny, Svalový systém, Orgánový systém, Nervový systém, Systém žliaz, Systém väzív, je držiteľkou certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2006, Somatic Movement Educator (Pedagóg somatického pohybu) od roku 2007 a Body-Mind Centering® Practitioner (Terapeut systému Body-Mind Centering®) od roku 2013. Je zakladateľkou občianskeho združenia Babyfit.

Kontakt: 0905 713 314anka@babyfit.sk

Angelika Kováčová – zakladateľka Babyfitu

Vzdelanie: VŠMU, pedagogika súčasného tanca

Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Kostrový systém, Nervový systém, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2010. Je zakladateľkou občianskeho združenia Babyfit.

Kontakt: 0905 521 925babyfit@babyfit.sk

Saška Streitová

Vzdelanie: FTVŠ UK, trénerstvo, športová kinantropológia

Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Kostrový systém, Systém väzív, Nervový systém, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2010 a absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi, vyvinuté Babyfitom a asistovala na kurze Ako sa hýbu bábätká.

Kontakt: 0903 709 485saska.streitova@babyfit.sk

Mima Gajdošová

Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK, špeciálna pedagogika – pedagogika pre telesne a zdravotne postihnutých
Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering: Zmysly a vnímanie, Reflexy, Ontogenetický vývin, Základné neurologické vzorce, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku vyvinutý Babyfitom asistovala na kurze Ako sa hýbu bábätká. Venuje sa aj laktačnému poradenstvu.

Kontakt: 0911 745 436mima.gajdosova@babyfit.sk

Baška Grausová

Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Orgánový systém. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku a a kurz Ako sa hýbu bábätká, vyvinuté Babyfitom.

Kontakt: 0903 717 524baska.grausova@babyfit.sk

Daniela Mitríková

Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK, psychológia – nemecký jazyk
Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku a kurz Ako sa hýbu bábätká, vyvinuté Babyfitom.

Kontakt: 0905 267 770dadka.mitrikova@babyfit.sk

Zuzka Németh

Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK, slovenský jazyk – nemecký jazyk

Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2010 a absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku vyvinutý Babyfitom a asistovala na kurze Ako sa hýbu bábätká.

Kontakt: 0905 455 718zuzka.nemeth@babyfit.sk

Maťa Ollé

Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UK, genetika
Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, Ako sa hýbu bábätká a Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi, vyvinuté Babyfitom.

Kontakt: 0905 610 255marta.olle@babyfit.sk

Conchita (Chiqui- čítaj Čiki) Richterová

Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK, anglický jazyk a literatúra
Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, vyvinutý Babyfitom.

Kontakt: 0918 727 055chiqui.richterova@babyfit.sk

Katka Szilagyiová-Saková

Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, Ako sa hýbu bábätká a Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi, vyvinuté Babyfitom.

Kontakt: 0905 440 410katka.sakova@babyfit.sk

Kto je Pedagóg vývinového pohybu – IDME?

B.B. Cohen vyvinula program IDME – Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg detského vývinového pohybu), ktorý vzdeláva odborníkov v oblasti pohybového vývinu kojencov.
Sama charakterizuje cieľ IDME nasledovne:
Poslaním IDME je pomôcť deťom vytvoriť si bez obmedzovania a nepohodlia čo najširšiu základňu integrovaného pohybu a pozornosti, na základe ktorých sa vyvinie a vytvorí ich najplnší potenciál.

Kľúčové princípy IDME

1. So záujmom rešpektovať dieťa a jeho rodičov resp. opatrovateľov.
2. Postupne sa ladiť na dieťa a nadviazať vzťah tým, že vytvoríme bezpečný vzťah plný dôvery.
3. Pomáhať udržiavať vzťah medzi dieťaťom a jeho rodičmi a ďalšími opatrovateľmi.
4. Vytvárať prostredie, ktoré je primerane akceptuje vývinovú organizáciu, v ktorej sa dieťa môže učiť vhodne a tvorivo reagovať.
5. Vychádzať z kompletnosti a celistvosti dieťaťa, aj keď sa zameriavame na jeho silné aj slabé stránky.
6. Rozoznávať a facilitovať tie pohybové vzorce, ktoré sa prirodzene vyvinú do zrelších vzorcov pohybu a správania.
7. Rozpoznávať tie pohybové vzorce, ktoré budú potláčať rozvinutie zrelších vzorcov pohybu a správania.
8. Informovať rodičov a opatrovateľov o dôležitosti konkrétnych návykov pohybu a správania a toho, ako sa budú prejavovať v staršom detskom, alebo dospelom veku dieťaťa.

Pohybový systém Body-Mind Centering, ktorý v našej práci používame, skúma pohyb dieťatka od vnútromaternicového obdobia až po prvé kroky a jeho súvislosti s ďalším vývinom dieťaťa i dospelého. Pracujeme jemne a neinvazívne, hľadáme spôsob hry, stimulácie a podpory, s ktorou sa udeje potrebná zmena.
Každé dieťatko má v sebe veľký potenciál a rado by ho čo najviac využilo. My mu môžeme rozšíriť možnosti čo najefektívnejšieho pohybu, vyváženého a optimálneho vývinu, pomôcť mu udržať v tele pohodu a pokoj pre ďalší rozvoj a učenie.