Poradňa vývinového pohybu

Online stretnutie – poradňa

Ponúkame Vám formát online poradenstva, ktoré vedie certifikovaný Pedagóg vývinového pohybu (IDME – Infant Developmental Movement Educator). Konkrétna forma je na Vašej vzájomnej dohode podľa Vášho výberu.
Dĺžka prvej konzultácie je 60 min.
Cena
je 30 €.

Objednajte sa cez poradna@babyfit.sk alebo telefonicky 0905 610 255.

Osobné stretnutie – poradňa

K aktuálnej situácii súvisiacej s Covid-19 pristupujeme s maximálnou zodpovednosťou a rešpektom, preto spolu dodržiavajme tieto pravidlá:
– priestory udržiavame vyvetrané, čisté, pravidelne dezinfikujeme kľučky, podlahy, umývadlá a ostatné povrchy
– pomôcky používame vždy pre každé dieťatko iné, môžete si ale priniesť svoju obľúbenú hračku, ktorú môže dieťatko dávať do pusy a tiež pre malé bábätká dečku alebo podložku, ktorú rozložíme na našu deku
– pri vstupe do našich priestorov je k dispozícii dezinfekčný sprej na ruky, ktorý všetci dospelí používajú vždy pri vstupe do priestoru
– k dispozícii máme umývadlo s dezinfekčným mydlom a jednorazové papierové utierky na ruky
– dospelé osoby majú v priestore na tvári rúško
– v priestore stretnete iba jedného lektora, ďakujeme, že si stretnutie spolu naplánujeme iba v stopercentnom zdravotnom stave všetkých zúčastnených, t.j. bez náznakov kašľa, teploty a pod.

V poradni sa stretnete s certifikovaným Pedagógom vývinového pohybu (IDME – Infant Developmental Movement Educator) pohybového systému Body-Mind Centering®, ktorý vám pomôže porozumieť pohybovým prejavom Vášho dieťatka a ponúkne možnosti podpory formou vhodného narábania a pohybových hier.

Kde stretnutie prebieha:

 • Priestor Špirála na Drieňovej 40 v Bratislave (dopravné spojenia: autobus č. 50, 66, 78, 96 – zastávka M. Hellu, električka c. 8, 9, 14 – zastávka Tomášikova); Štúdio je v objekte OD Budúcnosť, na prvom poschodí za pizzeriou doprava.
 • Centrum Babyhelp na Tbiliskej 6 v Bratislave (je súčasťou zdravotného strediska). Má svoj vlastný vchod aj svoju oddelenú čakáreň. Nemusíte použiť hlavný veľký vchod, ale posledné vonkajšie dvere na budove vpravo od hlavného vchodu. (dopravné spojenia – autom: pôjdete po hlavnej výpadovke z BA na PK (Žitná), odbočíte doľava hneď za cintorínom na Detviansku (smer Hotel Barónka), potom prekrižujete električkovú trať a za ňou odbočíte hneď na prvej odbočke doprava (Rustaveliho). Po Rustaveliho pôjdete rovno a za Billou nájdete odbočku doprava – Tbiliskú. Po ľavej strane je zdravotné stredisko, parkuje sa v priľahlých uličkách. MHD: autobus 56, 52, 65 – zastávka Tbiliská, autobus 59 – zastávka Púchovská, električka 3, 5, 7 – zastávka Púchovská).

Dĺžka stretnutia: 50 min

Cena: 30 €

Objednajte sa cez poradna@babyfit.sk alebo telefonicky 0905 610 255.

Vývin je kontinuálny proces a preto sa zameriavame na všetky vekové kategórie detí. Pre rodičov najmenších detí v prvom roku života je to najmä poradenstvo v oblasti pohybu a narábania s dieťatkom. Aj v ďalších vekových kategóriách sa zameriavame na podporu optimálneho vývinového pohybu a pochopenie súvislostí celistvosti psychomotorického vývinu. Pracujeme aj s deťmi so špeciálnymi potrebami.

V poradni pracujú skúsení certifikovaní Pedagógovia vývinového pohybu dojčiat (IDME – Infant Developmental Movement Educator) pohybového systému Body-Mind Centering®, ktorý  pomáha rodičom porozumieť pohybovým prejavom dieťaťa a ponúka možnosti podpory formou vhodného narábania, stimulácie a pohybových hier. Skúma pohyb dieťaťa od vnútromaternicového obdobia až po prvé kroky a jeho súvislosti s ďalším vývinom dieťaťa i dospelého. Všetci pedagógovia sú členmi občianskeho združenia Babyfit, ktoré už od roku 2004 ponúka širokú škálu vzdelávacích aktivít v oblasti pohybového vývinu.

Kedy je vhodná konzultácia:

V období prvého roku:

 • Ak Vás zaujíma téma optimálneho vývinu Vášho dieťaťa a hľadáte spôsoby ako ho podporiť
 • Ak máte predčasne narodené dieťa, dieťa narodené komplikovaným pôrodom, vyskytli sa zdravotné komplikácie skoro po narodení
 • Ak je Vaše dieťa nepokojné, má problémy so zmenou prostredia, nechce byť na brušku či v inej polohe
 • Ak máte pocit, že Vaše dieťa nenapreduje v pohybovom vývine a neučí sa nové veci, prípadne prestalo robiť tie, čo už robilo
 • Ak je pohyb Vášho dieťaťa nerovnomerný, objavuje sa asymetria pohybov

Obdobie veku 1-3 roky:

 • Ak si všimnete problém v oblasti samostatnej chôdze, rovnováhy, koordinácie pohybu
 • Ak pozorujete obmedzenia v aktivitách spojených s jemnou motorikou pri hre
 • Ak je pohyb dieťaťa nerovnomerný a jednostranný, prípadne sa určitým pohybom vyhýba

Obdobie predškolského a školského veku

 • Ak si všimnete problém v oblasti hrubej motoriky – rovnováhy, koordinácie pohybu, priestorovej orientácie
 • Ak sa dieťa vyhýba určitým pohybovým aktivitám
 • Ak si všimnete slabšie držanie tela (napr. ochabnutý chrbát a brucho, problémy s chodidlami)
 • Ak pozorujete obmedzenú pohyblivosť ruky napr. pri kreslení
 • Ak si všimnete problém s udržaním pozornosti

S kým sa môžete v poradni stretnúť:

[dt_toggle title=“Anka Sedlačková – zakladateľka Babyfitu“]
[dt_fancy_image style=“3″ align=“right“ padding=“5″ lightbox=“true“ margin_top=“0″ margin_bottom=“4″ margin_right=“0″ margin_left=“4″ width=“100″ image_alt=““ hd_image=““ image=“https://babyfit.sk/wp-content/uploads/babyfit_lektor_10.jpg“][/dt_fancy_image]Vzdelanie: VŠMU, pedagogika tanca

Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Kostrový systém, Telové tekutiny, Svalový systém, Orgánový systém, Nervový systém, Systém žliaz, Systém väzív, je držiteľkou certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2006, Somatic Movement Educator (Pedagóg somatického pohybu) od roku 2007 a Body-Mind Centering® Practitioner (Terapeut systému Body-Mind Centering®) od roku 2013. Je zakladateľkou občianskeho združenia Babyfit.

Kontakt: 0905 713 314, anka@babyfit.sk

[/dt_toggle]

[dt_toggle title=“Angelika Kováčová – zakladateľka Babyfitu“]
[dt_fancy_image style=“3″ align=“right“ padding=“5″ lightbox=“true“ margin_top=“0″ margin_bottom=“4″ margin_right=“0″ margin_left=“4″ width=“100″ image_alt=““ hd_image=““ image=“https://babyfit.sk/wp-content/uploads/babyfit_lektor_05.jpg“]Vzdelanie: VŠMU, pedagogika súčasného tanca

Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Kostrový systém, Nervový systém, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2010. Je zakladateľkou občianskeho združenia Babyfit.

Kontakt: 0905 521 925, babyfit@babyfit.sk

[/dt_toggle]

[dt_toggle title=“Saška Streitová„]
[dt_fancy_image style=“3″ align=“right“ padding=“5″ lightbox=“true“ margin_top=“0″ margin_bottom=“4″ margin_right=“0″ margin_left=“4″ width=“100″ image_alt=““ hd_image=““ image=“https://babyfit.sk/wp-content/uploads/babyfit_lektor_04.jpg“]Vzdelanie: FTVŠ UK, trénerstvo, športová kinantropológia

Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Kostrový systém, Systém väzív, Nervový systém, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2010 a absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi, vyvinuté Babyfitom a asistovala na kurze Ako sa hýbu bábätká.

Kontakt: 0903 709 485, saska.streitova@babyfit.sk

[/dt_toggle]

[dt_toggle title=“Zuzka Németh„]
[dt_fancy_image style=“3″ align=“right“ padding=“5″ lightbox=“true“ margin_top=“0″ margin_bottom=“4″ margin_right=“0″ margin_left=“4″ width=“100″ image_alt=““ hd_image=““ image=“https://babyfit.sk/wp-content/uploads/babyfit_lektor_01.jpg“]Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK, slovenský jazyk – nemecký jazyk

Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2010 a absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku vyvinutý Babyfitom a asistovala na kurze Ako sa hýbu bábätká.

Kontakt: 0905 455 718, zuzka.nemeth@babyfit.sk

[/dt_toggle]

[dt_toggle title=“Maťa Ollé„]
[dt_fancy_image style=“3″ align=“right“ padding=“5″ lightbox=“true“ margin_top=“0″ margin_bottom=“4″ margin_right=“0″ margin_left=“4″ width=“100″ image_alt=““ hd_image=““ image=“https://babyfit.sk/wp-content/uploads/babyfit_lektor_12.jpg“]Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UK, genetika
Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, Ako sa hýbu bábätká a Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi, vyvinuté Babyfitom.

Kontakt: 0905 610 255, marta.olle@babyfit.sk

[/dt_toggle]

[dt_toggle title=“Conchita (Chiqui- čítaj Čiki) Richterová„]
[dt_fancy_image style=“3″ align=“right“ padding=“5″ lightbox=“true“ margin_top=“0″ margin_bottom=“4″ margin_right=“0″ margin_left=“4″ width=“100″ image_alt=““ hd_image=““ image=“https://babyfit.sk/wp-content/uploads/babyfit_lektor_07.jpg“]Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK, anglický jazyk a literatúra
Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, vyvinutý Babyfitom.

Kontakt: 0918 727 055, chiqui.richterova@babyfit.sk

[/dt_toggle]

[dt_toggle title=“Katka Szilagyiová-Saková„]
[dt_fancy_image style=“3″ align=“right“ padding=“5″ lightbox=“true“ margin_top=“0″ margin_bottom=“4″ margin_right=“0″ margin_left=“4″ width=“100″ image_alt=““ hd_image=““ image=“https://babyfit.sk/wp-content/uploads/babyfit_lektor_11.jpg“]Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, Ako sa hýbu bábätká a Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi, vyvinuté Babyfitom.

Kontakt: 0905 440 410, katka.sakova@babyfit.sk

[/dt_toggle]

Kto je Pedagóg vývinového pohybu – IDME?

B.B. Cohen vyvinula program IDME – Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg detského vývinového pohybu), ktorý vzdeláva odborníkov v oblasti pohybového vývinu kojencov.
Sama charakterizuje cieľ IDME nasledovne:
Poslaním IDME je pomôcť deťom vytvoriť si bez obmedzovania a nepohodlia čo najširšiu základňu integrovaného pohybu a pozornosti, na základe ktorých sa vyvinie a vytvorí ich najplnší potenciál.

Kľúčové princípy IDME

1. So záujmom rešpektovať dieťa a jeho rodičov resp. opatrovateľov.
2. Postupne sa ladiť na dieťa a nadviazať vzťah tým, že vytvoríme bezpečný vzťah plný dôvery.
3. Pomáhať udržiavať vzťah medzi dieťaťom a jeho rodičmi a ďalšími opatrovateľmi.
4. Vytvárať prostredie, ktoré je primerane akceptuje vývinovú organizáciu, v ktorej sa dieťa môže učiť vhodne a tvorivo reagovať.
5. Vychádzať z kompletnosti a celistvosti dieťaťa, aj keď sa zameriavame na jeho silné aj slabé stránky.
6. Rozoznávať a facilitovať tie pohybové vzorce, ktoré sa prirodzene vyvinú do zrelších vzorcov pohybu a správania.
7. Rozpoznávať tie pohybové vzorce, ktoré budú potláčať rozvinutie zrelších vzorcov pohybu a správania.
8. Informovať rodičov a opatrovateľov o dôležitosti konkrétnych návykov pohybu a správania a toho, ako sa budú prejavovať v staršom detskom, alebo dospelom veku dieťaťa.

Pohybový systém Body-Mind Centering, ktorý v našej práci používame, skúma pohyb dieťatka od vnútromaternicového obdobia až po prvé kroky a jeho súvislosti s ďalším vývinom dieťaťa i dospelého. Pracujeme jemne a neinvazívne, hľadáme spôsob hry, stimulácie a podpory, s ktorou sa udeje potrebná zmena.
Každé dieťatko má v sebe veľký potenciál a rado by ho čo najviac využilo. My mu môžeme rozšíriť možnosti čo najefektívnejšieho pohybu, vyváženého a optimálneho vývinu, pomôcť mu udržať v tele pohodu a pokoj pre ďalší rozvoj a učenie.