Barion Pixel
Preskočiť na obsah

Poradňa vývinového pohybu

Online stretnutie – poradňa

Ponúkame Vám formát online poradenstva, ktoré vedie certifikovaný Pedagóg vývinového pohybu (IDME – Infant Developmental Movement Educator). Konkrétna forma je na Vašej vzájomnej dohode podľa Vášho výberu.
Dĺžka prvej konzultácie je 60 min.
Cena
je 30 €.

Objednajte sa cez poradna@babyfit.sk alebo telefonicky 0905 521 925.

Osobné stretnutie – poradňa

K aktuálnej situácii súvisiacej s Covid-19 pristupujeme s maximálnou zodpovednosťou a rešpektom, preto spolu dodržiavajme tieto pravidlá:

 • stretnutia sa zúčastníme len ak sa cítime zdraví a neprichádzame z rizikového prostredia
 • dospelé osoby majú v priestore na tvári respirátor
 • priestory udržiavame vyvetrané, čisté, pravidelne dezinfikujeme kľučky, podlahy, umývadlá a ostatné povrchy
 • pomôcky používame vždy pre každé dieťatko iné, môžete si priniesť svoju obľúbenú hračku, ktorú môže dieťatko dávať do pusy a tiež pre malé bábätká dečku alebo podložku, ktorú rozložíme na našu deku
 • pri vstupe do našich priestorov je k dispozícii dezinfekčný sprej na ruky, ktorý používajú všetci dospelí
 • k dispozícii máme umývadlo s dezinfekčným mydlom
 • v priestore stretnete iba jedného lektora, ďakujeme, že si stretnutie spolu naplánujeme iba v stopercentnom zdravotnom stave všetkých zúčastnených, t.j. bez náznakov kašľa, teploty a pod.

V poradni sa stretnete s certifikovaným Pedagógom vývinového pohybu (IDME – Infant Developmental Movement Educator) pohybového systému Body-Mind Centering®, ktorý vám pomôže porozumieť pohybovým prejavom Vášho dieťatka a ponúkne možnosti podpory formou vhodného narábania a pohybových hier.

Kde stretnutie prebieha

Priestor Špirála na Drieňovej 40 v Bratislave (dopravné spojenia: autobus č. 50, 66, 78, 96 – zastávka M. Hellu, električka c. 8, 9, 14 – zastávka Tomášikova); Štúdio je v objekte OD Budúcnosť, na prvom poschodí za pizzeriou doprava.

Dĺžka stretnutia: 60 min

Cena: 40 €

Objednajte sa cez angelika@babyfit.sk alebo telefonicky 0905 521 925.

Vývin je kontinuálny proces a preto sa zameriavame na všetky vekové kategórie detí. Pre rodičov najmenších detí v prvom roku života je to najmä poradenstvo v oblasti pohybu a narábania s dieťatkom. Aj v ďalších vekových kategóriách sa zameriavame na podporu optimálneho vývinového pohybu a pochopenie súvislostí celistvosti psychomotorického vývinu. Pracujeme aj s deťmi so špeciálnymi potrebami.

V poradni pracujú skúsení certifikovaní Pedagógovia vývinového pohybu dojčiat (IDME – Infant Developmental Movement Educator) pohybového systému Body-Mind Centering®, ktorý  pomáha rodičom porozumieť pohybovým prejavom dieťaťa a ponúka možnosti podpory formou vhodného narábania, stimulácie a pohybových hier. Skúma pohyb dieťaťa od vnútromaternicového obdobia až po prvé kroky a jeho súvislosti s ďalším vývinom dieťaťa i dospelého. Všetci pedagógovia sú členmi občianskeho združenia Babyfit, ktoré už od roku 2004 ponúka širokú škálu vzdelávacích aktivít v oblasti pohybového vývinu.

Kedy je vhodná konzultácia:

V období prvého roku:

 • Ak Vás zaujíma téma optimálneho vývinu Vášho dieťaťa a hľadáte spôsoby ako ho podporiť
 • Ak máte predčasne narodené dieťa, dieťa narodené komplikovaným pôrodom, vyskytli sa zdravotné komplikácie skoro po narodení
 • Ak je Vaše dieťa nepokojné, má problémy so zmenou prostredia, nechce byť na brušku či v inej polohe
 • Ak máte pocit, že Vaše dieťa nenapreduje v pohybovom vývine a neučí sa nové veci, prípadne prestalo robiť tie, čo už robilo
 • Ak je pohyb Vášho dieťaťa nerovnomerný, objavuje sa asymetria pohybov

Obdobie veku 1-3 roky:

 • Ak si všimnete problém v oblasti samostatnej chôdze, rovnováhy, koordinácie pohybu
 • Ak pozorujete obmedzenia v aktivitách spojených s jemnou motorikou pri hre
 • Ak je pohyb dieťaťa nerovnomerný a jednostranný, prípadne sa určitým pohybom vyhýba

Obdobie predškolského a školského veku

 • Ak si všimnete problém v oblasti hrubej motoriky – rovnováhy, koordinácie pohybu, priestorovej orientácie
 • Ak sa dieťa vyhýba určitým pohybovým aktivitám
 • Ak si všimnete slabšie držanie tela (napr. ochabnutý chrbát a brucho, problémy s chodidlami)
 • Ak pozorujete obmedzenú pohyblivosť ruky napr. pri kreslení
 • Ak si všimnete problém s udržaním pozornosti

Poradenstvo poskytujú pedagógovia vývinového pohybu (IDME).

Kto je Pedagóg vývinového pohybu – IDME?

Medzinárodný program IDME – Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg detského vývinového pohybu) vzdeláva odborníkov v oblasti pohybového vývinu kojencov.
Zakladateľka B.B. Cohen charakterizuje cieľ IDME nasledovne: Poslaním IDME je pomôcť deťom vytvoriť si bez obmedzovania a nepohodlia čo najširšiu základňu integrovaného pohybu a pozornosti, na základe ktorých sa vyvinie a vytvorí ich najplnší potenciál.

Kľúčové princípy IDME

1. So záujmom rešpektovať dieťa a jeho rodičov resp. opatrovateľov.
2. Postupne sa ladiť na dieťa a nadviazať vzťah tým, že vytvoríme bezpečný vzťah plný dôvery.
3. Pomáhať udržiavať vzťah medzi dieťaťom a jeho rodičmi a ďalšími opatrovateľmi.
4. Vytvárať prostredie, ktoré je primerane akceptuje vývinovú organizáciu, v ktorej sa dieťa môže učiť vhodne a tvorivo reagovať.
5. Vychádzať z kompletnosti a celistvosti dieťaťa, aj keď sa zameriavame na jeho silné aj slabé stránky.
6. Rozoznávať a facilitovať tie pohybové vzorce, ktoré sa prirodzene vyvinú do zrelších vzorcov pohybu a správania.
7. Rozpoznávať tie pohybové vzorce, ktoré budú potláčať rozvinutie zrelších vzorcov pohybu a správania.
8. Informovať rodičov a opatrovateľov o dôležitosti konkrétnych návykov pohybu a správania a toho, ako sa budú prejavovať v staršom detskom, alebo dospelom veku dieťaťa.

Pohybový systém Body-Mind Centering, ktorý v našej práci používame, skúma pohyb dieťatka od vnútromaternicového obdobia až po prvé kroky a jeho súvislosti s ďalším vývinom dieťaťa i dospelého. Pracujeme jemne a neinvazívne, hľadáme spôsob hry, stimulácie a podpory, s ktorou sa udeje potrebná zmena.
Každé dieťatko má v sebe veľký potenciál a rado by ho čo najviac využilo. My mu môžeme rozšíriť možnosti čo najefektívnejšieho pohybu, vyváženého a optimálneho vývinu, pomôcť mu udržať v tele pohodu a pokoj pre ďalší rozvoj a učenie.