Babyfit, občianske združenie
Majerníkova 10, 84105 Bratislava
IČO: 30796024
DIČ: 2021911221
Bankové spojenie: Tatra Banka, číslo účtu: 2627070087/1100, IBAN: SK4011000000002627070087
Štatutárny zástupca: Mgr. Art. Anna Sedlačková Art. D., predseda, babyfit@babyfit.sk, 0905 713 314

Organizácia cvičení, vzdelávania a ostatných aktivít združenia: Mgr. Art. Angelika Kováčová, angelika@babyfit.sk, 0905 521 925

Lokality, kde Babyfit cvičí s deťmi: