Ľudia v Babyfite

Anka

Anka Sedlačková – zakladateľka Babyfitu

Vzdelanie: VŠMU, pedagogika tanca
Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Kostrový systém, Telové tekutiny, Svalový systém, Orgánový systém, Nervový systém, Systém žliaz, Systém väzív, je držiteľkou certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2006, Somatic Movement Educator (Pedagóg somatického pohybu) od roku 2007, Body-Mind Centering® Practitioner (Terapeut systému Body-Mind Centering®) od roku 2013. V roku 2019 sa stala prvou držiteľkou certifikátu Body-Mind Centering® Teacher (Učiteľ systému Body-Mind Centering®) na Slovensku. Je zakladateľkou občianskeho združenia Babyfit a pedagogicky pôsobí v programe Vzdelávanie BabySoma®, vyvinutom Babyfitom ako aj v ďalších vzdelávacích aktivitách o.z. Babyfit. Kontakt: 0905 713 314, anka@babyfit.sk

Angelika

Angelika Kováčová – zakladateľka Babyfitu

Vzdelanie: VŠMU, pedagogika súčasného tanca
Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Kostrový systém, Nervový systém, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, Svalový systém, Endokrínny systém, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2010. Je zakladateľkou občianskeho združenia Babyfit pedagogicky pôsobí v programe Vzdelávanie BabySoma®, vyvinutom Babyfitom ako aj v ďalších vzdelávacích aktivitách o.z. Babyfit.

Čo ma baví na práci s deťmi? Práca s deťmi pre mňa znamená vzácnu príležitosť pozorovať jednoduchý a priamy svet, kde akcia vyvolá reakciu bez postranných úmyslov. Vidieť ako dokonale nás príroda vybavila a naprogramovala na spoznávanie sveta a zároveň aké jedinečné sú reakcie každého z nás. Byť svedkom úzkeho spojenia rodiča a jeho dieťaťa. Deti sú pre mňa neustálym zdrojom inšpirácie a obdivu. Kontakt: 0905 521 925, babyfit@babyfit.sk


Pedagógovia Babyfitu

Zuzka Németh

Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK, slovenský jazyk – nemecký jazyk
Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Nervový systém, Svalový systém, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2010 a absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku vyvinutý Babyfitom a asistovala na kurze Ako sa hýbu bábätká.

Kontakt: 0905 455 718zuzka.nemeth@babyfit.sk

Maťa Ollé

Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UK, genetika
Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, Nervový systém, Svalový systém, Endokrínny systém, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, Ako sa hýbu bábätká a Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi, vyvinuté Babyfitom a v súčasnosti pedagogicky pôsobí v programe Vzdelávanie BabySoma®, vyvinutom Babyfitom.

Čo ma baví na práci s deťmi? Práca s deťmi je pre mňa vždy novým zážitkom 🙂 Prináša mi možnosť vychutnávať si atmosféru detských dobrodružstiev, trošku sa vrátiť v čase a stať sa opäť na chvíľu dieťaťom. Je krásne, keď môžem zapáliť v detských očkách iskričky radosti, ktoré sú úprimné a vedia vniesť jedinečné okamihy do všedných dní.

Kontakt: 0905 610 255marta.olle@babyfit.sk

Conchita (Chiqui- čítaj Čiki) Richterová

Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK, anglický jazyk a literatúra
Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, Nervový systém, Svalový systém, Endokrínny systém, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, Ako sa hýbu bábätká a Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi, vyvinuté Babyfitom.

Kontakt: 0918 727 055chiqui.richterova@babyfit.sk

Saška Streitová

Vzdelanie: FTVŠ UK, trénerstvo, športová kinantropológia

Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Kostrový systém, Systém väzív, Nervový systém, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, Svalový systém, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2010 a Somatic Movement Educator (Pedagóg somatického pohybu) od roku 2018, absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi, vyvinuté Babyfitom a v súčasnosti pedagogicky pôsobí v programe Vzdelávanie BabySoma®, vyvinutom Babyfitom.

Čo ma baví na práci s deťmi? To, že deti sú sami sebou. Čo cítia, prejavia. Čo ich zaujme, skúmajú. Vedia vnímať seba a okolie veľmi pozorne. Sú práve teraz, tu. Nemyslia, čo bolo a čo bude. Vnímajú tento okamih. Čo je u nich silnejšie vyvinuté, používajú. Čo je slabšie, hravými cvičeniami, sa snažím podporiť.  Mám radosť, keď zvládnu alebo objavia niečo nové. Úsmev na ich tváričkach je pre mňa najväčšou odmenou. Jedinečnosť každého dieťatka obohacuje náš svet. Od detí sa my, dospelí, máme stále čo učiť. A ja mám túto príležitosť, vďaka Babyfitu, každý deň.

Kontakt: 0903 709 485saska.streitova@babyfit.sk

Katka Szilagyiová-Saková

Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, Nervový systém, Svalový systém, Endokrínny systém, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, Ako sa hýbu bábätká a Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi, vyvinuté Babyfitom.

Čo ma baví na práci s deťmi? Svet detí ma veľmi baví, pretože sa mi páči ich spontánnosť a bezprostrednosť. Fascinuje ma ako okamžite dajú najavo ak ich niečo zaujme, ale aj nezaujme. Práca s nimi má pre mňa obrovský zmysel a napĺňa ma energiou.

Kontakt: 0905 440 410katka.sakova@babyfit.sk

Anička Hurajtová

Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Systém telesných tekutín, Svalový systém, Endokrínny systém. Absolvovala vzdelávací program BabySoma®, Základný modul Vývin pohybu v prvom roku života – východisko, neskoršieho vnímania a učenia, nadstavbové moduly Ako sa hýbu bábätká, Pohybové vzdelávanie pre malé deti (vek 1-3 roky) a Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi, vyvinuté Babyfitom.

Kontakt: 0907 468 781, anicka.hurajtova@babyfit.sk

Daniela Mitríková

Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK, psychológia – nemecký jazyk
Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku a kurz Ako sa hýbu bábätká, vyvinuté Babyfitom.

Kontakt: 0905 267 770dadka.mitrikova@babyfit.sk

Mima Gajdošová

Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK, špeciálna pedagogika – pedagogika pre telesne a zdravotne postihnutých
Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering: Zmysly a vnímanie, Reflexy, Ontogenetický vývin, Základné neurologické vzorce, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku vyvinutý Babyfitom asistovala na kurze Ako sa hýbu bábätká. Venuje sa aj laktačnému poradenstvu.

Kontakt: 0911 745 436mima.gajdosova@babyfit.sk

Ivetka Prieložná

Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK, špeciálna pedagogika – liečebná pedagogika
Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2010. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, Ako sa hýbu bábätká a Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi, vyvinuté Babyfitom . Venuje sa aj detským masážam.

Čo ma baví na práci s deťmi? Každé obdobie vo vývine dieťaťa je jedinečné, špecifické, neopakovateľné. Vekové skupiny, s ktorými pracujem v Babyfite sú pre mňa jedinečné v tom, že môžem byť “svedkom” šťastia a radosti detí, keď sa im niečo podarí a ja ich môžem oceniť svojou pozornosťou, podeliť sa s ich radosťou. Vraciam sa s nimi z nášho dospeláckeho do ich detského sveta, do chvíľ skúmania, objavovania, do chvíľ, ktoré sú tu a teraz. Je pre mňa darom, že ich môžem na tejto objavnej ceste sprevádzať a učiť sa od nich.

Kontakt: 0904 430 865ivka.prielozna@babyfit.sk

Baška

Baška Grausová

Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Orgánový systém, Svalový systém. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku a a kurz Ako sa hýbu bábätká, vyvinuté Babyfitom.

Čo ma baví na práci s deťmi? Sú to práve jednoduché veci, ktoré dávajú môjmu životu zmysel. Detské vnímanie sveta je pre mňa jednoduchosť vo svojej čistej a dokonalej forme. Práca s deťmi v prostredí Babyfitu mi tak umožňuje nasmerovať moje vnímanie tým najprirodzenejším smerom. Fascinuje ma pozorovať deti pri ich hre a komunikácii – vidieť toľko prirodzených reakcií a logických momentov ma inšpiruje pri riešení každodenných otázok dospeláckeho sveta.

Kontakt: 0903 717 524baska.grausova@babyfit.sk

Roman

Roman Javilák

Vzdelanie: FTVŠ UK, trénerstvo
Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Kostrový systém, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Orgánový systém, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľ certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvoval certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, Ako sa hýbu bábätká a Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi, vyvinuté Babyfitom. Venuje sa aj plávaniu bábätiek.

Čo ma baví na práci s deťmi? Baví ma baviť ich a zažívať s nimi veľa smiechu a radosti. Zaujíma ma ich spôsob vnímania, pozorovania a učenia sa o tomto svete. A fascinuje ma ich zvedavosť a jedinečné a bezprostredné reakcie na podnety, vďaka čomu vzniká množstvo neopakovateľných a nepredvídateľných situácií. A ja sa takto učím a lepšie spoznávam seba samého 🙂

Kontakt: 0910 958 787roman.javilak@babyfit.sk