Stiahnite si rozvrh na jarný cyklus cvičení s deťmi v Babyfite pre všetky vekové kategórie (PDF, 571 kB).

Každá skupina cvičí raz do týždňa 60 minút. V skupinách je maximálne 11 detí, snažíme sa o približne rovnaký vek (čím sú deti menšie, tým je menšie i vekové rozpätie). Cyklus trvá 7 – 9 týždňov. Máme 3 cykly cvičeníjesenný (koniec septembra – začiatok decembra), zimný (polovica januára – marec), jarný (apríl – začiatok júna) – rozdelenie na mesiace je orientačné, vždy termíny aktualizujeme.