Barion Pixel
Preskočiť na obsah

Charakteristika vzdelávania BabySoma®

Vzdelávací kurz: Vývin pohybu v prvom roku života – východisko neskoršieho vnímania a učenia

Tento kurz ponúka možnosť porozumieť procesu vývinu pohybu v súvislosti so psychomotorickým vývinom dieťaťa formou somatického pohybového vzdelávania. Jeho špecifikom je vzdelávanie prostredníctvom pohybu, ktorý je preciťovaný a tvarovaný zvnútra a nie z vonkajších podnetov. To dáva predpoklad hlbšieho osvojenia si problematiky vývinu pohybu a variabilnosti jeho prejavov a podporuje tvorivosť a individualitu vo využití nadobudnutých znalostí.

Spôsob výučby je založený na poznávaní vybraných aspektov vývinu nielen teoreticky, ale aj cez vlastnú pohybovú skúsenosť, ktorá dáva pojmu porozumenie ďalšie rozmery.

Kurz je určený pre tých, ktorí hľadajú možnosti, ako sa deťom priblížiť, ako pre ne vytvoriť rešpektujúci a prijímajúci priestor, ale aj inšpiráciu v možnostiach pohybovej komunikácie, ktorú môžeme s nimi zažiť. Kurz je tiež vhodný pre tých, ktorých zaujíma sebapoznávanie cez pohybové skúmanie a skúsenosť a vnímanie vývinových míľnikov, ktoré sú v rôznych formách neustále prítomné v našom bytí. .