Barion Pixel
Preskočiť na obsah

Charakteristika vzdelávania BabySoma®

Vzdelávanie sme rozdelili na niekoľko modulov, ktoré umožňujú kombináciu tém a ktoré lepšie odrážajú potreby záujemcov.

Základný modul: Vývin pohybu v prvom roku života – východisko neskoršieho vnímania a učenia

Tento kurz ponúka možnosť porozumieť procesu vývinu pohybu v súvislosti so psychomotorickým vývinom dieťaťa formou somatického pohybového vzdelávania. Jeho špecifikom je vzdelávanie prostredníctvom pohybu, ktorý je preciťovaný a tvarovaný zvnútra a nie z vonkajších podnetov. To dáva predpoklad hlbšieho osvojenia si problematiky vývinu pohybu a variabilnosti jeho prejavov a podporuje tvorivosť a individualitu vo využití nadobudnutých znalostí.

Základný modul je určený pre profesionálov, ktorí pracujú s deťmi v rôznych profesiách (pedagógovia materských škôl, základných škôl, taneční pedagógovia, učitelia telesnej výchovy a pod.), pre záujemcov o prácu s malými deťmi ako aj pre laickú verejnosť (všetkých, ktorých zaujíma telo, pohyb a sebapoznávanie).

Základný modul je predpokladom pre absolvovanie nadstavbových modulov.
Nadstavbové moduly sú zamerané na využívanie zákonitostí vývinového pohybu v rôznych vekových kategóriách detí.

Plánovaná ponuka nadstavbových modulov:
• Ako sa hýbu bábätká (prvý rok života)
• Pohybové vzdelávanie pre malé deti (vek 1-3 roky)
• Pohybové vzdelávanie pre deti predškolského veku (vek 4-6 rokov)
• Pohybové vzdelávanie pre deti mladšieho školského veku (vek 7-10 rokov)
• Vývin pohybu a jeho využitie v tanečnom vzdelávaní