Medzinárodný projekt SPARKS

[vc_row][vc_column][vc_column_text]sparks_logo_with_textMedzinárodný projekt SPARKS – Somatic Practices, Art and Creation for Special Needs (Somatické metódy, umenie a tvorivosť pre špeciálne potreby) – prebiehal od septembra 2013 do júla 2015. Bol výsledkom spolupráce piatich partnerov: ArtMan (Maďarsko), Babyfit (Slovensko), EMA (Veľká Británia), Leben nuova (Taliansko), SOMA (Francúzsko). Zahŕňal lokálne (slovenské) a medzinárodné aktivity. Viac o projekte SPARKS v priloženom PDF.

Lokálne aktivity SPARKS

  • Tvorivé stretnutie pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami – Bratislava, november 2013
  • Tvorivé stretnutie pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami – Bratislava, november 2014
  • Tvorivé stretnutie pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami – Bratislava, december 2014
  • Stretnutia lokálneho tímu projektu SPARKS (október 2013, november 2013, január 2014, september 2014, február 2015, jún 2015)

[dt_toggle title=”Viac …”]Priestor pre zdieľanie skúseností z aktivít projektu, diskusiu a plánovanie ďalšieho priebehu projektu SPARKS vrátane organizačného a odborného zabezpečenia.
Kedy: 30. november 2013[/dt_toggle]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Medzinárodné aktivity SPARKS

I. Tvorivé stretnutie pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami – Bratislava, september 2013.

[dt_toggle title=”Viac …”]Tvorivé stretnutie zamerané na využitie somatického prístupu Body-Mind Centering® v rodinách s deťmi so špeciálnymi potrebami, ponúka priestor pre somatické skúmanie pohybu rodičov, pozorovanie individuálnej práce s dieťaťom rovnako ako skupinové aktivity pre rodičov s deťmi.

V dňoch 20.-21. septembra 2013 sa konalo pod vedením Thomasa Greila, Glorie Desideri.[/dt_toggle]

Reakcie rodičov na projekt SPARKS v PDF

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][dt_fancy_image style=”3″ align=”right” padding=”5″ lightbox=”true” margin_top=”0″ margin_bottom=”4″ margin_right=”0″ margin_left=”4″ width=”180″ image_alt=”” hd_image=”” image=”http://babyfit.sk/wp-content/uploads/1-Bratislava-TG-3.jpg”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][dt_fancy_image style=”3″ align=”right” padding=”5″ lightbox=”true” margin_top=”0″ margin_bottom=”4″ margin_right=”0″ margin_left=”4″ width=”200″ image_alt=”” hd_image=”” image=”http://babyfit.sk/wp-content/uploads/1-Bratislava-TG-9.jpg”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]II. Paríž, november 2013

  • návšteva autistického centra MAIA, Konferencia „Zdieľanie praxe v somatickej, umeleckej a kreatívnej oblasti pre špeciálne potreby“, Prednáška o analýze BMC stretnutí. Dojmy z Paríža od Romana

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][dt_fancy_image style=”3″ align=”right” padding=”5″ lightbox=”true” margin_top=”0″ margin_bottom=”4″ margin_right=”0″ margin_left=”4″ width=”600″ image_alt=”” hd_image=”” image=”http://babyfit.sk/wp-content/uploads/2-Paris-TG-13.jpg”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][dt_fancy_image style=”3″ align=”” padding=”5″ lightbox=”true” margin_top=”0″ margin_bottom=”4″ margin_right=”0″ margin_left=”4″ width=”110″ image_alt=”” hd_image=”” image=”http://babyfit.sk/wp-content/uploads/Maia-1.jpg”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]III. Medzinárodné tvorivé stretnutie pre profesionálov pracujúcich v oblasti starostlivosti o deti a dospelých so špeciálnymi potrebami – Bratislava, január 2014.

[dt_toggle title=”Viac …”]Predstavenie potenciálu somatického prístupu Body-Mind Centering® pri starostlivosti o deti a dospelých so špeciálnymi potrebami. Stretnutie ponúklo: prácu s vybranými princípmi prístupu Body-Mind Centering® v oblasti vývinového pohybu zážitkovým spôsobom, zákonitosti „normálneho“ priebehu vývinového procesu ako východisko pre prácu s vývinovými odchýlkami, podporu vzájomného dialógu zameraného na  potreby profesionálov a možností somatického prístupu Body-Mind Centering®, ukážky práce s detskými klientmi skúsených pedagógov prístupu Body-Mind Centering®: Thomasa Greila (Nemecko), Glorie Desideri (Taliansko), Anny Sedlačkovej (Slovensko).
Kedy: 25. – 26. január 2014[/dt_toggle][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][dt_fancy_image style=”3″ align=”right” padding=”5″ lightbox=”true” margin_top=”0″ margin_bottom=”4″ margin_right=”0″ margin_left=”4″ width=”97″ image_alt=”” hd_image=”” image=”http://babyfit.sk/wp-content/uploads/3-Bratislava-TG-3.jpg”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][dt_fancy_image style=”3″ align=”right” padding=”5″ lightbox=”true” margin_top=”0″ margin_bottom=”4″ margin_right=”0″ margin_left=”4″ width=”200″ image_alt=”” hd_image=”” image=”http://babyfit.sk/wp-content/uploads/3-Bratislava-TG-1.jpg”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]IV. Tuscania, apríl 2014

  • návšteva v Neurologickom centre vo Viterbe, workshop pre profesionálov pracujúcich v oblasti starostlivosti o ľudí so špeciálnymi potrebami. Dojmy z Tuscanie od Angeliky

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][dt_fancy_image style=”3″ align=”right” padding=”5″ lightbox=”true” margin_top=”0″ margin_bottom=”4″ margin_right=”0″ margin_left=”4″ width=”200″ image_alt=”” hd_image=”” image=”http://babyfit.sk/wp-content/uploads/4-Tuscania-TG-2.jpg”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][dt_fancy_image style=”3″ align=”right” padding=”5″ lightbox=”true” margin_top=”0″ margin_bottom=”4″ margin_right=”0″ margin_left=”4″ width=”97″ image_alt=”” hd_image=”” image=”http://babyfit.sk/wp-content/uploads/4-Tuscania-TG-3.jpg”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]V. Workshop s Bonnie Bainbridge Cohen „Engaging The Whole Child“ zameraný na aplikáciu pohybového prístupu Body-Mind Centering® v práci s deťmi so špeciálnymi potrebami Bratislava, september 2014.

[dt_toggle title=”Viac …”]Zdieľanie znalostí a skúseností zakladateľky pohybového prístupu BMC® Bonnie Bainbridge Cohen zo stretnutí a práce s deťmi so špeciálnymi potrebami a ich rodinami, priama práca s bábätkami a malými deťmi so špeciálnymi potrebami ponúkla tiež témy na skúmanie a priestor pre spracovanie a zdieľanie skúseností.
Kedy: 17. – 21. september 2014 pod vedením Bonnie Bainbridge Cohen[/dt_toggle]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][dt_fancy_image style=”3″ align=”right” padding=”5″ lightbox=”true” margin_top=”0″ margin_bottom=”4″ margin_right=”0″ margin_left=”4″ width=”200″ image_alt=”” hd_image=”” image=”http://babyfit.sk/wp-content/uploads/5-Bratislava-TG-8.jpg”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][dt_fancy_image style=”3″ align=”right” padding=”5″ lightbox=”true” margin_top=”0″ margin_bottom=”4″ margin_right=”0″ margin_left=”4″ width=”97″ image_alt=”” hd_image=”” image=”http://babyfit.sk/wp-content/uploads/5-Bratislava-TG-3.jpg”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][dt_fancy_image style=”3″ align=”right” padding=”5″ lightbox=”true” margin_top=”0″ margin_bottom=”4″ margin_right=”0″ margin_left=”4″ width=”140″ image_alt=”” hd_image=”” image=”http://babyfit.sk/wp-content/uploads/2014-595.jpg”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]VI. Budapešť, január 2015

  • návšteva rôznych inštitúcii starostlivosti, workshop, návšteva rôznych umeleckých skupín asociácie ArtMan. Dojmy z Budapešti od Ivetky

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][dt_fancy_image style=”3″ align=”right” padding=”5″ lightbox=”true” margin_top=”0″ margin_bottom=”4″ margin_right=”0″ margin_left=”4″ width=”200″ image_alt=”” hd_image=”” image=”http://babyfit.sk/wp-content/uploads/6-Budapest_BJ_Sun_12.jpg”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][dt_fancy_image style=”3″ align=”right” padding=”5″ lightbox=”true” margin_top=”0″ margin_bottom=”4″ margin_right=”0″ margin_left=”4″ width=”170″ image_alt=”” hd_image=”” image=”http://babyfit.sk/wp-content/uploads/IMG_0063.jpg”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]VII. Liverpool, apríl 2015 Dojmy z Liverpoolu od Sašky[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][dt_fancy_image style=”3″ align=”right” padding=”5″ lightbox=”true” margin_top=”0″ margin_bottom=”4″ margin_right=”0″ margin_left=”4″ width=”200″ image_alt=”” hd_image=”” image=”http://babyfit.sk/wp-content/uploads/7-Liverpool-TG-7.jpg”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][dt_fancy_image style=”3″ align=”right” padding=”5″ lightbox=”true” margin_top=”0″ margin_bottom=”4″ margin_right=”0″ margin_left=”4″ width=”130″ image_alt=”” hd_image=”” image=”http://babyfit.sk/wp-content/uploads/2015-614.jpg”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][dt_fancy_image style=”3″ align=”right” padding=”5″ lightbox=”true” margin_top=”0″ margin_bottom=”4″ margin_right=”0″ margin_left=”4″ width=”130″ image_alt=”” hd_image=”” image=”http://babyfit.sk/wp-content/uploads/2015-657.jpg”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Výsledky projektu

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”10″ margin_bottom=”0″ padding_left=”40″ padding_right=”40″ bg_position=”top” bg_repeat=”no-repeat” bg_cover=”false” bg_attachment=”false” padding_top=”40″ padding_bottom=”40″ parallax_speed=”0.1″][vc_column width=”1/1″][dt_divider style=”thin”][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”10″ margin_bottom=”0″ padding_left=”40″ padding_right=”40″ bg_position=”top” bg_repeat=”no-repeat” bg_cover=”false” bg_attachment=”false” padding_top=”40″ padding_bottom=”40″ parallax_speed=”0.1″][vc_column][vc_column_text]

program_celozivotneho_vzdelavania_logoProjekt je finančne podporený Programom celoživotného vzdelávania Grundtvig, Učiace sa partnerstvá. Za obsah projektu zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]