sparks_logo_with_textMedzinárodný projekt SPARKS – Somatic Practices, Art and Creation for Special Needs (Somatické metódy, umenie a tvorivosť pre špeciálne potreby) – prebiehal od septembra 2013 do júla 2015. Bol výsledkom spolupráce piatich partnerov: ArtMan (Maďarsko), Babyfit (Slovensko), EMA (Veľká Británia), Leben nuova (Taliansko), SOMA (Francúzsko). Zahŕňal lokálne (slovenské) a medzinárodné aktivity. Viac o projekte SPARKS v priloženom PDF.

Lokálne aktivity SPARKS

  • Tvorivé stretnutie pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami – Bratislava, november 2013
  • Tvorivé stretnutie pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami – Bratislava, november 2014
  • Tvorivé stretnutie pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami – Bratislava, december 2014
  • Stretnutia lokálneho tímu projektu SPARKS (október 2013, november 2013, január 2014, september 2014, február 2015, jún 2015)

Viac …

Priestor pre zdieľanie skúseností z aktivít projektu, diskusiu a plánovanie ďalšieho priebehu projektu SPARKS vrátane organizačného a odborného zabezpečenia.
Kedy: 30. november 2013

Medzinárodné aktivity SPARKS

I. Tvorivé stretnutie pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami – Bratislava, september 2013.

Viac …

Tvorivé stretnutie zamerané na využitie somatického prístupu Body-Mind Centering® v rodinách s deťmi so špeciálnymi potrebami, ponúka priestor pre somatické skúmanie pohybu rodičov, pozorovanie individuálnej práce s dieťaťom rovnako ako skupinové aktivity pre rodičov s deťmi.

V dňoch 20.-21. septembra 2013 sa konalo pod vedením Thomasa Greila, Glorie Desideri.

Reakcie rodičov na projekt SPARKS v PDF

II. Paríž, november 2013

  • návšteva autistického centra MAIA, Konferencia „Zdieľanie praxe v somatickej, umeleckej a kreatívnej oblasti pre špeciálne potreby“, Prednáška o analýze BMC stretnutí. Dojmy z Paríža od Romana
III. Medzinárodné tvorivé stretnutie pre profesionálov pracujúcich v oblasti starostlivosti o deti a dospelých so špeciálnymi potrebami – Bratislava, január 2014.

Viac …

Predstavenie potenciálu somatického prístupu Body-Mind Centering® pri starostlivosti o deti a dospelých so špeciálnymi potrebami. Stretnutie ponúklo: prácu s vybranými princípmi prístupu Body-Mind Centering® v oblasti vývinového pohybu zážitkovým spôsobom, zákonitosti „normálneho“ priebehu vývinového procesu ako východisko pre prácu s vývinovými odchýlkami, podporu vzájomného dialógu zameraného na  potreby profesionálov a možností somatického prístupu Body-Mind Centering®, ukážky práce s detskými klientmi skúsených pedagógov prístupu Body-Mind Centering®: Thomasa Greila (Nemecko), Glorie Desideri (Taliansko), Anny Sedlačkovej (Slovensko).
Kedy: 25. – 26. január 2014
IV. Tuscania, apríl 2014

  • návšteva v Neurologickom centre vo Viterbe, workshop pre profesionálov pracujúcich v oblasti starostlivosti o ľudí so špeciálnymi potrebami. Dojmy z Tuscanie od Angeliky
V. Workshop s Bonnie Bainbridge Cohen „Engaging The Whole Child“ zameraný na aplikáciu pohybového prístupu Body-Mind Centering® v práci s deťmi so špeciálnymi potrebami Bratislava, september 2014.

Viac …

Zdieľanie znalostí a skúseností zakladateľky pohybového prístupu BMC® Bonnie Bainbridge Cohen zo stretnutí a práce s deťmi so špeciálnymi potrebami a ich rodinami, priama práca s bábätkami a malými deťmi so špeciálnymi potrebami ponúkla tiež témy na skúmanie a priestor pre spracovanie a zdieľanie skúseností.
Kedy: 17. – 21. september 2014 pod vedením Bonnie Bainbridge Cohen
VI. Budapešť, január 2015

  • návšteva rôznych inštitúcii starostlivosti, workshop, návšteva rôznych umeleckých skupín asociácie ArtMan. Dojmy z Budapešti od Ivetky
VII. Liverpool, apríl 2015 Dojmy z Liverpoolu od Sašky

program_celozivotneho_vzdelavania_logoProjekt je finančne podporený Programom celoživotného vzdelávania Grundtvig, Učiace sa partnerstvá. Za obsah projektu zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.