Individuálne konzultácie

Kedy sa rozhodnúť pre individuálnu konzultáciu

 • Ak Vás zaujíma optimálny vývin vášho dieťatka a chcete vedieť ako ho podporiť
 • Ak je Vaše dieťatko predčasne narodené (skôr ako v 38. týždni tehotenstva), prežili ste komplikovaný pôrod, vyskytli sa zdravotné komplikácie skoro po narodení
 • Ak je Vaše dieťatko nepokojné, má problémy so spánkom, jedlom, zmenou prostredia, nechce byť na brušku či v inej polohe
 • Ak pozorujete, že dieťatko nepostupuje v pohybovom vývine a neučí sa nové veci, prípadne prestalo robiť tie, čo už vedelo
 • Ak pozorujete, že pohyb dieťatka je nerovnomerný, objavuje sa výrazne na niektorej strane tela a inde je oveľa menší
 • Ak Vám konzultáciu u nás odporučí lekár

Ako konzultácia vyzerá

V prvej časti konzultácie sa zoznámite s pedagógom i priestorom a spolu pre Vaše dieťatko vytvoríme čo najpríjemnejšie prostredie, v ktorom sa bude môcť prejaviť. Najprv ho budeme pozorovať pri jeho prirodzenom pohybe a zároveň sa Vás opýtame na dôvod návštevy, vaše pozorovania a možno aj doplňujúce otázky napr. priebeh tehotenstva, pôrod, obdobie po narodení, spánok, správanie dieťatka, obvyklý režim dňa a podobne. Pýtame sa preto, že pohybový vývin dieťatka ovplyvňuje všetko, čo prežíva, či prežívalo od obdobia v maminkinom brušku. Tieto informácie budú použité výlučne v rámci Vašej konzultácie.
Priama práca pedagóga s Vaším dieťatkom a jej dĺžka závisí od pohody a naladenia dieťatka. Postupujeme takým tempom, aké mu vyhovuje a smerujeme k stimulácii optimálnej aktivity prostredníctvom priameho dotyku, hry, pomôcok a hračiek. Dieťatko si môžete vziať k sebe, kedykoľvek to bude potrebovať, prípadne ho nakŕmiť, prebaliť a podobne.
Vysvetlíme Vám, aké štádium pohybového vývinu u Vášho dieťatka prebieha, či a ako je ho potrebné korigovať. Vysvetlíme a ukážeme Vám spôsob stimulácie a podpory, ktorú môžete opakovať aj doma.
V prípade potreby Vám môžeme ponúknuť pravidelnú prácu s Vaším dieťatkom.

S kým sa v rámci individuálnej konzultácie stretnete a ako pracujeme

Certifikovaní pedagógovia v rámci pohybového systému Body-Mind Centering ako pedagóg detského vývinového pohybu (Infant Developmental Movement Educator – IDME). Majú dlhoročné skúsenosti s priamou prácou s deťmi (v rámci občianskeho združenia Babyfit už od roku 2010):

    • Anka Sedlačková 
     Vzdelanie: VŠMU, pedagogika tancaAbsolvované kurzy v systéme Body – Mind Centering: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Kostrový systém, Telové tekutiny, Svalový systém, Orgánový systém, Nervový systém, Systém žliaz, Systém tkanív, je držiteľkou certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg detského vývinového pohybu) a Somatic Movement Educator (Pedagóg  somatického pohybu). Vyvinula certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku a nadstavbový kurz Ako sa hýbu bábätká, ktoré aj vedie.
     Kontakt: 0905 713 314, anka@babyfit.sk
    • Angelika Kováčová
     Vzdelanie: VŠMU, pedagogika súčasného tancaAbsolvované kurzy v systéme Body – Mind Centering: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Kostrový systém, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg detského vývinového pohybu). Spolupracovala na vývoji certifikačného kurzu Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku a nadstavbového kurz Ako sa hýbu bábätká, kde aj učí.
     Kontakt: 0905 521 925, babyfit@babyfit.sk
    • Saška Streitová
     Vzdelanie: FTVŠ UK, trénerstvo, športová kinantropológiaAbsolvované kurzy v systéme Body – Mind Centering: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Kostrový systém, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg detského vývinového pohybu) a absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku vyvinutý Babyfitom a asistovala na kurze Ako sa hýbu bábätká.
     Kontakt: 0903 709 485, saska.streitova@babyfit.sk
    • Ivetka Prieložná 
     Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK, špeciálna pedagogika – liečebná pedagogika
     Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg detského vývinového pohybu) a absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku vyvinutý Babyfitom a asistovala na kurze Ako sa hýbu bábätká.
     Venuje sa aj detským masážam.
     Kontakt: 0904 430 865, ivka.prielozna@babyfit.sk
    • Zuzka Németh
     Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK, slovenský jazyk – nemecký jazykAbsolvované kurzy v systéme Body – Mind Centering: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg detského vývinového pohybu) a absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku vyvinutý Babyfitom a asistovala na kurze Ako sa hýbu bábätká.
     Kontakt: 0905 455 718, zuzka.nemeth@babyfit.sk
    • Mima Gajdošová
     Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK, špeciálna pedagogika – pedagogika pre telesne a zdravotne postihnutých
     Absolvované kurzy v systéme Body – Mind Centering: Zmysly a vnímanie, Reflexy, Ontogenetický vývin, Základné neurologické vzorce, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku vyvinutý Babyfitom asistovala na kurze Ako sa hýbu bábätká. Venuje sa aj laktačnému poradenstvu.
     Kontakt: 0911 745 436, mima.gajdosova@babyfit.sk
    • Daniela Mitríková
     Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK, psychológia – nemecký jazyk
     Absolvované kurzy v systéme Body – Mind Centering: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku a kurz Ako sa hýbu bábätká, vyvinuté Babyfitom.
     Kontakt: 0905 267 770, dadka.mitrikova@babyfit.sk
    • Maťa Ollé
     Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UK, genetika
     Absolvované kurzy v systéme Body – Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, Ako sa hýbu bábätká a Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi, vyvinuté Babyfitom.
     Kontakt: 0905 610 255, marta.olle@babyfit.sk
    • Conchita (Chiqui- čítaj Čiki) Richterová
     Vzdelanie: Pedagogická fakulta UK, anglický jazyk a literatúra
     Absolvované kurzy v systéme Body – Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, vyvinutý Babyfitom.
     Kontakt: 0918 727 055, chiqui.richterova@babyfit.sk
    • Katka Szilagyiová-Saková
     Absolvované kurzy v systéme Body – Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Orgánový systém, Systém telesných tekutín, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, Ako sa hýbu bábätká a Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi, vyvinuté Babyfitom.
     Kontakt: 0905 440 410, katka.sakova@babyfit.sk

Pohybový systém Body – Mind Centering, ktorý v našej práci používame, skúma pohyb dieťatka od vnútromaternicového obdobia až po prvé kroky a jeho súvislosti s ďalším vývinom dieťaťa i dospelého. Pracujeme jemne a neinvazívne, hľadáme spôsob hry, stimulácie a podpory, s ktorou sa udeje potrebná zmena.
Každé dieťatko má v sebe veľký potenciál a rado by ho čo najviac využilo. My mu môžeme rozšíriť možnosti čo najefektívnejšieho pohybu, vyváženého a optimálneho vývinu, pomôcť mu udržať v tele pohodu a pokoj pre ďalší rozvoj a učenie.

 

Kde a kedy sa konzultácia uskutoční

Čas a miesto konzultácie závisia od Vašej dohody s pedagógom. Radi sa vám prispôsobíme a navštívime vás v prostredí Vášho domova alebo v našich priestoroch. Pri volení času je dôležité brať do úvahy obvyklý režim dieťatka – spánok, papanie. Ak je dieťatko krátko po očkovaní či chorobe, alebo nastali iné neobvyklé zmeny v jeho režime, spomeňte nám to.
Konzultácia obvykle trvá cca 60 minút, ale môžete sa dohodnúť aj inak v závislosti od potrieb a pohody dieťatka.

Cena konzultácie

Závisí od vašej dohody s pedagógom (frekvencii stretnutí, mieste a pod.)

Čo si priniesť

Deku, bavlnenú plienku, obľúbenú hračku.

Ak máte ďalšie otázky, na ktoré ste tu nenašli odpoveď, radi sa s Vami porozprávame na čísle 0905 521 925.

Kto je Pedagóg detského vývinového pohybu – IDME?

B. B. Cohen vyvinula program IDME – Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg detského vývinového pohybu), ktorý vzdeláva odborníkov v oblasti pohybového vývinu kojencov.
Sama charakterizuje cieľ IDME nasledovne:
Poslaním IDME je pomôcť deťom vytvoriť si bez obmedzovania a nepohodlia čo najširšiu základňu integrovaného pohybu a pozornosti, na základe ktorých sa vyvinie a vytvorí ich najplnší potenciál.

Kľúčové princípy IDME

1. So záujmom rešpektovať dieťa a jeho rodičov resp. opatrovateľov.
2. Postupne sa ladiť na dieťa a nadviazať vzťah tým, že vytvoríme bezpečný vzťah plný dôvery.
3. Pomáhať udržiavať vzťah medzi dieťaťom a jeho rodičmi a ďalšími opatrovateľmi.
4. Vytvárať prostredie, ktoré je primerane akceptuje vývinovú organizáciu, v ktorej sa dieťa môže učiť vhodne a tvorivo reagovať.
5. Vychádzať z kompletnosti a celistvosti dieťaťa, aj keď sa zameriavame na jeho silné aj slabé stránky.
6. Rozoznávať a facilitovať tie pohybové vzorce, ktoré sa prirodzene vyvinú do zrelších vzorcov pohybu a správania.
7. Rozpoznávať tie pohybové vzorce, ktoré budú potláčať rozvinutie zrelších vzorcov pohybu a správania.
8. Informovať rodičov a opatrovateľov o dôležitosti konkrétnych návykov pohybu a správania a toho, ako sa budú prejavovať v staršom detskom, alebo dospelom veku dieťaťa.