Vzdelávacie programy BMC, IDME, SME

Body-Mind Centering® (BMC®) je systém založený na spojení tela a mysle. Vychádza z experimentálnych štúdií založených na využití anatomických, fyziologických, psychologických princípov v pohybe, dotyku, hlase a mysli. Toto skúmanie pomáha porozumieť, ako sa myseľ prejavuje cez telo a telo cez myseľ. Systém má veľmi široké možnosti využitia v tanci, športe, fyzioterapii, psychoterapii, v práci s deťmi, vzdelávaní, v práci s hlasom, hudbou i vo výtvarnom umení, v meditáciách, joge a ďalších body-mind disciplínach.
Zakladateľkou systému BMC® a riaditeľkou The School for Body-Mind Centering® je Bonnie Bainbridge Cohen.

Vzdelávacie programy Pohybového systému Body-Mind Centering®:

  • BMC® – 1. Zmysly a vnímanie
  • BMC® – 2. Základné neurologické vzorce
  • BMC® – 3. Reflexy, vzpriamovacie reakcie, rovnovážne odozvy
  • BMC® – 4. Ontogenetický vývin

Infant Developmental Movement Educator (IDME)

  • IDME – 1
  • IDME – 2

Somatic Movement Educator (SME)