Vzdelávacie programy BMC, IDME, SME

Body-Mind Centering® (BMC®)

Systém založený na spojení tela a mysle. Vychádza zo štúdií založených na využití anatomických, fyziologických, psychologických princípov v pohybe, dotyku, hlase a mysli. Toto skúmanie pomáha porozumieť, ako sa myseľ prejavuje cez telo a telo cez myseľ. BMC® systém má veľmi široké možnosti využitia v tanci, športe, fyzioterapii, psychoterapii, v práci s deťmi, vzdelávaní, v práci s hlasom, hudbou i vo výtvarnom umení, v meditáciách, joge a ďalších body-mind disciplínach. Zakladateľkou systému BMC® a riaditeľkou The School for Body-Mind Centering® je Bonnie Bainbridge Cohen. Viac o BMC® a IDME v angličtine | Lektori | Absolventi IDME


Kurz BMC®: Systém väzov a fascií (09/2021)

Pre koho je kurz určený: vhodný pre každého so záujmom o objavovanie svojho tela, jeho funkčnej ale aj expresívnej stránky. Ľudia pracujúci s pohybom (fyzioterapeuti, učitelia jogy, tai–chi, taneční pedagógovia, taneční terapeuti) môžu v tomto kurze nájsť nové pohľady na problematiku funkčného a zdravého pohybu, ale aj spôsobov rehabilitácie či terapie. Nové informácie a vzťah k systému väzov a fascií môže priniesť aj terapeutom psychosomatických disciplín a jemných dotykových techník.
Kurz nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti a je otvorený pre každého. Môžete ho absolvovať jednotlivo alebo v kombinácii s ďalšími BMC® kurzami v ktoromkoľvek licencovanom BMC® programe.

Miesto: Priestor Špirála (OD Budúcnosť), Drieňová 40, Bratislava – Ružinov.
Termín: september 2022 (7 dní). Výučba začína o 8.30 a končí o cca 18.00, obedná prestávka je 1.45 hodiny. Presný rozvrh dostanete v prvom dni kurzu.

O čom je kurz: ponúka unikátnu šancu ponoriť sa do skúmania tohto systému zážitkovým spôsobom.
Fascie zabezpečujú matricu tensegrity pre celé telo. Obaľujú všetky ostatné štruktúry ako celistvá špirálovitá, viacvrstvová a mnohodimenziálna sieť expanzívnych obalov, uzavretých nádob a špecializovaných nástavcov. Tieto špecializované nástavce sú väzy.
Väzy nastavujú hranice pohybu medzi kosťami. Koordinujú a vedú svalové odpovede prostredníctvom nasmerovania ciest pohybu medzi kosťami a zabezpečujú špecifickosť, jasnosť a efektivitu usporiadania a pohybu kostí. Keď sú všetky väzy kĺbu aktívne zapojené, pohyb toho kĺbu sa stáva vysoko špecifickým a je prenášaný bez námahy na blízke kĺby v optimálnej postupnosti.
Fascie podporujú psychofyzickú kvalitu mikropohybov stláčania a rozpínania vedomia bez špecifického obsahu v rámci obsiahnutia kontextu jednoty. Väzy podporujú psychofyzickú kvalitu detailnej špecifickosti.

Tento kurz zahŕňa:
– Rozlíšenie štruktúr kĺzaním obalov medzi nimi
– Integrovanie štruktúr využitím prepojenosti fasciálnej matrice, ktorá ich obklopuje
– Facilitáciu pohybov mikro-stláčania a mikro-rozpínania fascií, aby sme zvýšili flexibilitu, silu a mobilitu.
– Iniciáciu pohybu od väzov
– Facilitáciu voľnosti, ohybnosti, sily a integrácie väzov prostredníctvom dotyku a prevzorcovania
– Uvoľnenie väzov od obmedzení okolitých tkanív
– Integráciu väzov do im korešpondujúcich fasciálnych vrstiev

Vyučovací jazyk: angličtina (bude zabezpečený slovenský preklad osobou kvalifikovanou v systéme BMC®)

Pedagógovia: certifikovaní učitelia BMC® – Walburga Glatz (Nemecko), Anka Sedlačková (Slovensko).

Cena: 890 €, pre obyvateľov krajín východnej Európy platí znížená cena 712 €. Pri včasnej registrácii pred 5. júlom 2021 získate ešte ďalšiu zľavu 50 Eur. Po individuálnej dohode je možná aj platba na splátky. Cena kurzu nezahŕňa ubytovanie, dopravu ani poplatok za domáce úlohy a poistenie.

Ak máte otázky – neváhajte nás kontaktovať: +421 905 713 314 (Anka Sedlačková), +421 905 521 025 (Angelika Kováčová), babyfit@babyfit.sk


Vzdelávacie programy Pohybového systému Body-Mind Centering®:

  • BMC® – 1. Zmysly a vnímanie
  • BMC® – 2. Základné neurologické vzorce
  • BMC® – 3. Reflexy, vzpriamovacie reakcie, rovnovážne odozvy
  • BMC® – 4. Ontogenetický vývin

Infant Developmental Movement Educator (IDME)

  • IDME – 1
  • IDME – 2

Somatic Movement Educator (SME)