Lektori

Mgr. Art. Anna Sedlačková Art.D., tanečný pedagóg na Katedre tanečnej tvorby VŠMU, ktorá sa venuje celostnému prístupu k človeku v umení a pohybovej terapii. Pracovala s významnými osobnosťami pohybovej terapie v USA, je držiteľkou certifikátu Body-Mind Centering Practitioner®, Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg detského vývinového pohybu) a Somatic Movement Educator metódy Body-Mind Centering®. V roku 2019 sa stala prvou držiteľkou certifikátu Body-Mind Centering® Teacher (Učiteľ systému Body-Mind Centering®) na Slovensku. Spolu s Angelikou Kováčovou založila občianske združenie Babyfit, ktoré sa už od roku 2004 venuje vzdelávaniu v oblasti vývinového pohybu dojčiat a malých detí.

 

Mgr. Art. Angelika Kováčová, absolventka VŠMU, tanečný pedagóg a manažér, je držiteľkou certifikátu Infant Developmental Movement Educator metódy Body-Mind Centering®. V roku 2004 s Annou Sedlačkovou založila občianske združenie Babyfit.

 

Mgr. Alexandra Streitová, PhD., absolventka FTVŠ UK, trénerský smer – športová kinantropológia, je držiteľkou certifikátu Infant Developmental Movement Educator a Somatic Movement Educator metódy Body-Mind Centering®. Učí v občianskom združení Babyfit od roku 2008.

 

RNDr. Marta Ollé, PhD., absolventka Prírodovedeckej fakulty UK, odbor genetika, je držiteľkou certifikátu Infant Developmental Movement Educator metódy Body-Mind Centering®. Učí v občianskom združení Babyfit od roku 2011.