Svalový systém (Kurz pohybového systému Body-Mind Centering®)

Pre koho je kurz určený

Je vhodný pre každého, koho zaujíma objavovanie svojho tela, jeho funkčnej ale aj expresívnej stránky. Ľudia pracujúci s pohybom (fyzioterapeuti, učitelia jogy, tai –chi, taneční pedagógovia, taneční terapeuti) môžu v tomto kurze nájsť nové pohľady na problematiku funkčného a zdravého pohybu, ale aj spôsobov rehabilitácie či terapie. Nové informácie a vzťah k systému tekutín môže priniesť aj terapeutom psychosomatických disciplín a jemných dotykových techník.

Tento kurz nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti a je otvorený pre každého. Môžete ho absolvovať jednotlivo alebo v kombinácii s ďalšími BMC® kurzami v ktoromkoľvek licencovanom BMC® programe.

Kde sa koná a ako dlho trvá kurz

Miesto: Priestor Špirála (OD Budúcnosť), Drieňová 40, Bratislava – Ružinov.

Termín: 7. – 16. september 2018, 9 dní, počas kurzu je jeden deň voľný. Výučba začína o 8.30 a končí o cca 18.00, obedná prestávka je 1,45 hodiny. Presný rozvrh dostanete v prvom dni kurzu.

O čom je kurz

Kurz Svalový systém v prístupe Body-Mind Centering® ponúka unikátnu šancu ponoriť sa do skúmania tohto systému zážitkovým spôsobom.

Svaly vytvárajú pružnú trojdimenzionálnu sieť pre vyváženú podporu a pohyb kostrovej štruktúry zabezpečením elastických síl, ktoré hýbu kosti v priestore. Zabezpečujú dynamický obsah vonkajšieho telesného obalu obsahujúceho kostrovú štruktúru. Cez tento systém zažívame našu vitalitu, prejavujeme svoju silu a vstupujeme do dialógu rezistencie a rozhodnutia.

Tento kurz zahŕňa:

  • Inovatívne svalové princípy (proximálna a distálna iniciácia, svalové spájanie a prúdenie, A a B svaly, štyri fázy svalovej činnosti, osem funkcií svalu)
  • Stelesnenie svalov a iniciovanie pohybu na molekulárnej úrovni (aktín a myozín)
  • Začlenené funkcie proprioceptorov (svalových vretienok a Golgiho teliesok v šľachách)
  • Analýza činnosti jednotlivých svalov a svalových skupín z pohľadu ich polohy vo vzťahu ku gravitácii
  • Vzájomné vzťahy svalov v jednotlivých častiach tela a ako prechádzaju rôznymi fasciálnymi rovinami
  • Techniky svalového prevzorcovania a tréningu

Vyučovací jazyk
Kurz je vedený v anglickom jazyku. Počas kurzu bude k dispozícii slovenský preklad, zabezpečený osobou kvalifikovanou v systéme BMC®.

Pedagógovia: certifikovaní učitelia BMC® – Walburga Glatz (Nemecko), Christine Cole (USA), Wilma Vesseur (Belgicko).

Cena: 1080 Eur, pre obyvateľov krajín východnej Európy poskytujeme zľavu 20 % – znížená cena je 864 Eur. Po individuálnej dohode je možná aj platba na splátky. Cena kurzu nezahŕňa ubytovanie, poplatok za domáce úlohy a poistenie.

Prihláška na kurz Svalový systém

Vaše meno (povinné)

Váš e-mail (povinné)

Poznámka (alebo Moja motivácia zúčastniť sa kurzu)

Následne vám vaše miesto potvrdíme a zašleme ďalšie informácie.