Barion Pixel
Preskočiť na obsah

Workshop somatického pohybu a terapie pre deti so špeciálnymi potrebami

Thomas s dieťaťomBabyfit vás pozýva na medzinárodné vzdelávacie stretnutie: Vytváranie spojení
Workshop somatického pohybu a terapie pre deti so špeciálnymi potrebami z perspektívy pohybového prístupu Body-Mind Centering®

Kedy: 7 a 8. – 9. februára 2020
Miesto: Priestor Špirála, Drieňová 40, Bratislava 2

Workshop vedú:
Thomas Greil, BMC® Practitioner a Teacher
Anna Sedlačková, BMC® Practitioner a Teacher

​Prvé týždne a mesiace života budujú základy pre neskoršie učenie sa – spôsoby a stratégie, akými vnímame a fungujeme vo svete. Ak sa v tomto období neobjavia niektoré vývinové kroky, ešte stále je možnosť doplniť ich neskôr v živote. Hlboké pochopenie vývinu nám  ponúka výhodu vnímať potenciál, ktorý sa ešte plne nerozvinul, na rozdiel od sústredenia sa na to, čo chýba. Neustále sa dejú nové objavy, bez ohľadu na schopnosti či obmedzenia alebo ich zaradenie do tabuliek.

Program a ceny vzdelávacieho stretnutia

7. február 2020:
– laboratórium určené pre BMC® profesionálov, absolventov certifikovaných kurzov
– cena: 40 € (6 hodín)

8. – 9. február 2020:
– workshop otvorený pre záujemcov z radov terapeutov, rodičov, učiteľov a študentov aj bez predchádzajúcich skúseností s BMC®
– cena: 120 € (12 hodín)

Účastníci z východnej Európy majú 20% zľavu z ceny.

[dt_button size=”” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”yellow” link=”https://babyfit.sk/workshop-somatickeho-pohybu-a-terapie-pre-deti-so-specialnymi-potrebami#prihlaska” target_blank=”false”]Prihlásiť sa na workshop[/dt_button]

Workshop bude vedený v anglickom jazyku so slovenským prekladom.

Prístup BMC® je citlivý a neinvazívny. Je podnecujúci, nie vyžadujúci. Pracuje veľmi špecificky s každým dieťaťom. BMC® nenúti, ale zapája, interaguje a hľadá spôsob, ako podnietiť vrodenú zvedavosť a záujem dieťaťa. BMC® podporuje samostatné učenie, stimuluje proces objavovania bez ohľadu na schopnosti dieťaťa. Vždy berie do úvahy celú osobnosť a plne zahŕňa proces každého dieťaťa a jeho opatrovateľov, rodičov a rodiny.

​Prístup Body-Mind Centering® je založený na štúdiu vývinu človeka z perspektívy stelesnenia a skúmania, na základe vlastnej skúsenosti každého z nás: život, od počatia po chôdzu, od embryonálnych štádií po anatómiu a fyziológiu dospelých.

Tento workshop skúma pohybovú organizáciu a dotyk prostredníctvom vlastného skúmania a ukážok, rovnako ako možnosti prenosu niektorých základných princípov profesionálom z oblasti starostlivosti o deti so špeciálnymi potrebami.

Ciele workshopu:

 • Ponúknuť skúsenosti s vývinovými štádiami a procesmi na vlastnom tele
 • Predstaviť dynamický model práce s kojencami/dojčatami a s deťmi so špeciálnymi potrebami a ich rodinami
 • Pochopiť nevyužitý potenciál na facilitovanie vývinu pohybu
 • Pochopiť dôležitosť dotyku pri vývine a zmene
 • Pochopiť význam starostlivosti a ohľaduplného dotyku
 • Facilitovať neinvazívnym spôsobom
 • Pracovať prostredníctvom hry a stimulácie
 • Ako využiť zmysly na stimulovanie zvedavosti dieťaťa a jeho zmyslu pre objavovanie
 • Posilniť u dieťaťa uvedomenie si samého seba a vzťahu k ostatným
 • Facilitovať s rešpektom k dieťaťu a rodine
 • Získať základné porozumenie využitia princípov pohybu a dotyku

Thomas GREIL
Thomas učí od roku 2003 v BMC certifikačných programoch v Európe a v Amerike a tiež v Programe IDME. Jeho záujem o prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami a ich rodinami súvisí s dlhoročnými skúsenosťami s prácou s deťmi s rôznym typom špeciálnych potrieb, s hraním s bábätkami a sprevádzaním rodín, rovnako tiež s jeho výskumom ľudského vývinu od embryonálnych období, fylogenetickej evolúcie a výskumu aplikácií neurovedy vo vzťahu k rastu, liečeniu traumy a stelesneniu. Žije v Salerne v Taliansku. V roku 2006 založil organizáciu SOMA, francúzsky BMC® program.

Anka Sedlačková

Vyučuje tanec na KTT HTF VŠMU. Dlhé roky spolupracuje s umelcami z Európy a USA. Získala niekoľko umeleckých stáží, najvýznamnejšie bolo Fulbrightove štipendium v r. 2002. Od roku 2000  sa venuje štúdiu systému BMC®, v ktorom absolvovala programy IDME, SME, BMC® Practitioner a BMC® Teacher. V roku 2004 založila spolu s Angelikou Kováčovou občianske združenie Babyfit. Dlhé roky pracuje s kojencami a deťmi so špeciálnymi potrebami a ich rodinami. Pravidelne publikuje v časopise Tanec, vedie odborné  vzdelávanie v oblasti vývinového pohybu BabySoma a v roku 2019 začala vyučovať v Certifikovanom  programe BMC® v Bratislave. Prednášala vo Francúzsku, Českej republike, v USA a v Japonsku.

Prihláška na workshop

  Vaše meno (povinné)

  Váš e-mail (povinné)

  Poznámka (alebo Moja motivácia zúčastniť sa kurzu)