Barion Pixel
Preskočiť na obsah

Zamyslenie Anky Sedlačkovej a Angeliky Kováčovej

  • by

Zamyslenie Anky Sedlačkovej

„Pohyb je úžasný zákon života. Všetko sa hýbe. Nebo sa hýbe. Zem sa točí. Oblaky pomaly plávajú po oblohe, poháňané vetrom, ktorý núti stromy do tanca konárov. Voda, vyvierajúca v horských prameňoch, ktorá sa náhli dostihnúť riečne koryto. Oheň, ktorý vzbĺkne v raždí a s hukotom sa šíri, kde je mu to dovolené.
A zem tak pomaly, ale predsa stále, mrmle, stená a posúva sa v spánku storočí…
A človek? Nech je to ktokoľvek, kdekoľvek, tiež žije v pohybe. Jeho telo samé o sebe je svet v pohybe. Dýchanie, krvný obeh, trávenie a reprodukcia sú všetko nevedomé pohybové procesy. V rámci týchto procesov si líha, sadá, stojí a v stoji chodí a beží. Človek spí, prijíma potravu, kopuluje, bojuje, plače, smeje sa a rozpráva.“ Lowell, Ramsay, Wasson

Štúdium pohybu odráža v svojej podstate všetky aspekty a formy bytia.
Stále častejšie sa zamýšľam nad otázkou, aké miesto má pohyb v našom živote. V živote tanečníka, dieťaťa, učiteľa, managéra. Vďaka pohybu sme. Je organickou nevyhnutnosťou nášho života, či už je to tok krvi, či našich myšlienok, pohyb orgánov či svalov. Pohyb, ktorý prijímame aj ten, čo dávame. Pohyb, ktorý vnímame aj ten, čo ostáva nášmu vedomiu skrytý.
Roky som sa snažila preniknúť do tajov pohybu, nájsť to, čo je „správne“. Zo začiatku bolo veľa vecí jasných, čím ďalej, tým bolo jasných a najmä jednoznačných odpovedí menej a vzťah otázka – odpoveď nahradil vzťah otázka – záujem – zameranie pozornosti, alebo koncentrácia – skúšanie – skúsenosť – zdieľanie skúsenosti.
Keďže som sa asi narodila s túžbou deliť sa o svoje fascinácie, vždy som učila to, čo ma zaujímalo. V tejto chvíli je moje učenie zamerané na vytváranie vzťahu k pohybu a podpora toho, čo je nám dané a v čom sme každý svojsky dokonalý. To zahŕňa aj moment nespokojnosti a hľadania zmeny. Tento koncept vnímam ako radikálne odlišný od vnímania seba samého z hľadiska nedokonalosti a približovaniu sa k ideálu.

Vstúpiť do tela – vstúpiť do mysle
V lete r. 2000 som absolvovala prvé dva kurzy systému Body – Mind Centering® v USA.
Cez stelesnenie telesných systémov a vývinového pohybu ponúka nástroje na to, ako sa môžeme v rôznych prostrediach orientovať, na to ako vidieť a využívať vzťahy a vnímať čo sa deje práve v tejto chvíli. Vývinový aspekt, ktorému sa venujem z rôznych hľadísk, najdlhšie ponúka široké a hlboké možnosti využitia v rôznych odboroch (umenie, lekárske vedy, telovýchova, psychológia)
Práve štúdium vývinového pohybu v systéme BMC® bolo pre mňa podporou a odrazovým mostíkom v otváraní a prepájaní nových oblastí pôsobenia. Východiskovou bola a stále je oblasť tanca a tanečnej pedagogiky, kde sa venujem výučbe tanečných pedagógov na VŠMU, ako aj vedeniu pravidelných, či príležitostných workshopov v Čechách, na Slovensku a posledných rokoch aj vo Francúzsku.

Ďalšou oblasťou, ku ktorej ma vývinový pohyb BMC® priamo doviedol, je oblasť práce s kojencami a malými deťmi. Vývin dieťaťa v prvom roku života je fascinujúci a práve pohyb v tomto celku hrá takú dôležitú úlohu. Po šiestich rokoch práce a postupnej orientácie sa v prostredí malých detí sa stále viac a viac utvrdzujem v tom, že pohybu v komplexnom pohľade sa venuje málo ľudí. Pod komplexným pohľadom mám na mysli vnímanie pohybu v kontinuu vývinu človeka a jeho prejavov. Opäť sa objavuje otázka ideálu – pohybového ideálu dieťaťa v určitom veku, resp. hodnotenie a porovnávanie na úkor porozumeniu špecifík jednotlivého dieťaťa a cez ne hľadanie vhodného spôsobu facilitácie.

V tejto oblasti ma podporila Angelika Kováčová, s ktorou sme v roku 2004 založili občianske združenie Babyfit, ktoré sa stalo bázou explorácie vývinu pohybu pre deti aj dospelých.

Zamyslenie Angeliky Kováčovej

Od malička som tancovala a povolanie tanečného pedagóga bolo pre mňa jasným rozhodnutím od kedy sa pamätám. Dostala som sa na Vysokú školu múzických umení, odbor pedagogika súčasného tanca, kde som sa stretla aj s Ankou ako s pedagógom. Učila som v rôznych tanečných súboroch, organizovala workshopy, festivaly, umelecké projekty. Veľmi ma to bavilo, ale stále som mala pocit, že sa chcem ešte niekam posunúť.
Začala som si všímať aj prirodzené aspekty pohybu a jeho použitie u netanečníkov, zaujímala ma jeho terapeutická stránka. Takže, keď ma Anka oslovila, že organizuje skupinu cvičenia pre maminy s bábätkami, neváhala som ani okamih. A zakrátko som už svoj život delila na obdobie pred Babyfitom a teraz.

Práca s deťmi je pre mňa veľmi zaujímavá a okrem profesionálneho uspokojenia mi prináša možnosť neustáleho skúmania a podnetov, z čoho čerpám aj v „dospeláckom“ svete.
Možno to znie trochu pateticky, ale úprimne hovorím, že mi táto práca ovplyvnila život na rôznych úrovniach a veľmi ma zmenila.
A tento vplyv sa neustále prehlbuje, najmä od momentu, keď som začala aj priamo študovať systém Body-Mind Centering®. Prvý kurz systému BMC® som absolvovala v lete roku 2008 a pomaly sa mi otvoril celý nový svet – alebo sa výrazne zmenil môj pohľad naň. V tejto chvíli sa najviac zaoberám konceptom pozorovania – ako v profesionálnom fungovaní, tak i v mnohých situáciách každodenného života. Cítim, ako nehodnotiace vľúdne prostredie, rešpekt a chuť porozumieť mení správanie už najmenších detí, ich mamín i celých rodín. Tak ako zmena v jednej bunke ovplyvní dianie v celom tele …

Malé bábätko plače, keď sa cíti zle a pýta si, čo mu chýba. Je „naprogramované“ uspokojiť svoje potreby a ak sa mu nedarí, hľadá pomoc. Chce sa hýbať a doslova potrebuje skúmať svet okolo. Ak v jeho tele niečo bráni vyváženému vývinu, nastupujú rôzne kompenzačné mechanizmy alebo pocit neúspechu a frustrácie. Často len vysvetlenie týchto mechanizmov u detí rôzneho veku a následná zmena správania rodiča môže zmeniť tento začarovaný kruh a prispieť k veľkým zmenám vo vývine dieťatka, ktorý siaha oveľa ďalej do jeho budúcnosti.

Som veľmi rada, že sa s vami môžeme podeliť o to, čo nás fascinuje a navzájom sa inšpirovať!